SKKN Vật lí THPT

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lý THPT Phần 10

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lý THPT Phần 10

(Tailieu.Bantintuvan.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lý THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Vật lý THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm Vật lý THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Vật lý THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý THPT [HAY]: Định hướng phương pháp giải một số dạng bài tập về định luật Ôm cho các loại đoạn mạch giúp nâng cao kết quả học tập của học sinh

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý THPT [HAY]: Định hướng phương pháp giải  một số dạng bài tập về định luật  Ôm cho các loại đoạn mạch giúp nâng cao kết quả học tập của học sinh

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lý THPT(SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Vật lý THPT (NCKHSPUD Vật lý THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Vật lý THPT, Nghiên cứu tự học môn Vật lý , Viết Tiểu luận Vật lý (Tiểu luận Vật lý ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Vật lý . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Tailieu.Bantintuvan.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý in luôn, đề tài NCKHSPUD Vật lý in được luôn … )

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý THPT [HAY]: Bàn thêm về phương pháp giảng dạy bài Máy biến thế nhằm giúp học sinh hiểu bài tốt hơn

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý THPT [HAY]: Bàn thêm về phương pháp giảng dạy bài Máy biến thế nhằm giúp học sinh hiểu bài tốt hơn

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lý THPT(SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Vật lý THPT (NCKHSPUD Vật lý THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Vật lý THPT, Nghiên cứu tự học môn Vật lý , Viết Tiểu luận Vật lý (Tiểu luận Vật lý ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Vật lý . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Tailieu.Bantintuvan.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý in luôn, đề tài NCKHSPUD Vật lý in được luôn … )

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý THPT [HAY]: Đổi mới phương pháp giảng dạy cho học sinh về phương pháp giải nhanh bài tập vật lý hạt nhân nhằm giúp học sinh giải nhanh bài tập vật lý trong các kỳ thi, kiểm tra

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý THPT [HAY]: Đổi mới phương pháp giảng dạy cho học sinh về phương pháp giải nhanh bài tập vật lý hạt nhân nhằm giúp học sinh giải nhanh bài tập vật lý trong các kỳ thi, kiểm tra

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lý THPT(SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Vật lý THPT (NCKHSPUD Vật lý THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Vật lý THPT, Nghiên cứu tự học môn Vật lý , Viết Tiểu luận Vật lý (Tiểu luận Vật lý ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Vật lý . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Tailieu.Bantintuvan.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý in luôn, đề tài NCKHSPUD Vật lý in được luôn … )

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý 11 THPT [HAY] Hướng dẫn học sinh các phương pháp giải bài toán khúc xạ ánh sáng nhằm giúp học sinh giải được bài tập dễ dàng

 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý 11 THPT [HAY] Hướng dẫn học sinh các phương pháp giải bài toán khúc xạ ánh sáng nhằm giúp học sinh giải được bài tập dễ dàng

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lý THPT(SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Vật lý THPT (NCKHSPUD Vật lý THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Vật lý THPT, Nghiên cứu tự học môn Vật lý , Viết Tiểu luận Vật lý (Tiểu luận Vật lý ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Vật lý . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Tailieu.Bantintuvan.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý in luôn, đề tài NCKHSPUD Vật lý in được luôn … )

 

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý 11 THPT [HAY]: Phát triển tư duy của học sinh thông qua tiết giải bài tập

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý 11 THPT [HAY]: Phát triển tư duy của học sinh thông qua tiết giải bài tập

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lý THPT(SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Vật lý THPT (NCKHSPUD Vật lý THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Vật lý THPT, Nghiên cứu tự học môn Vật lý , Viết Tiểu luận Vật lý (Tiểu luận Vật lý ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Vật lý . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Tailieu.Bantintuvan.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý in luôn, đề tài NCKHSPUD Vật lý in được luôn … )

Đề tài NCKHSPUD Vật lý 12: Mối quan hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều. áp dụng giải bài toán

Những năm học gần đây , trong quá trình dạy học môn Vật lý 12, tôi nhận thấy nhiều học sinh khi tiếp cận và giải quyết các bài tập vật lý có liên quan đến các đại lượng biến thiên điều hòa theo thời gian thường lúng túng trong việc vận dụng “mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều” .

Đề tài NCKHSPUD Vật lý 12: Nâng cao hiệu quả học tập bài hiện tượng phóng xạ bằng cách chia dạng bài tập chi tiết, khoa học. (học sinh lớp 12 trường THPT)

Khi giảng dạy phần Vật lí hạt nhân lớp 12, tôi và các bạn đồng nghiệp nhận thấy một vấn đề là hầu hết các em học sinh đều rất lúng túng khi làm các bài tập về Sự phóng xạ. Bởi vì đây là phần có nhiều dạng bài tập, có nhiều công thức cần nhớ và áp dụng các công thức toán học tương đối phức tạp.

Đề tài NCKHSPUD Vật lý 12: Bài toán hộp đen

Vật lý phổ thông phần dòng điện xoay chiều có dạng “Bài toán hộp đen” đã gây khó khăn cho học sinh trong một số kỳ thi tuyển sinh vào Đại học-Cao đẳng và thi chọn học sinh giỏi trong những năm gần đây.

Đề tài NCKHSPUD Môn địa lý 12: Nâng cao hiệu quả học tập của học sinh khi dạy bài 31- Địa : “Vấn đề phát triển thương mại và du lịch” bằng hình thức trò chơi Địa lí

Trong dạy học địa lí ở trường THPT, có nhiều hình thức dạy học khác nhau như: dạy học cá nhân, theo nhóm, theo lớp, dạy học ngoài trời, tham quan, khảo sát địa phương…Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi phải phối hợp các hình thức dạy học một cách linh hoạt. Tuy nhiên, các hình thức dạy học ngoài trời, khảo sát địa phương, tham quan … thường khó thực hiện do số học sinh trong các lớp của trường THPT ABC thường đông, khó khăn cho vấn đề quản lí học sinh, thiếu kinh phí,…nên không thể áp dụng phổ biến với các lớp. Vì vậy, các hình thức dạy học trong lớp vẫn là phổ biến. Nhưng nếu lặp đi lặp lại các hình thức dạy học cá nhân, cặp, nhóm hay cả lớp sẽ khiến cho học sinh dễ nhàm chán, thiếu sự chú ý đối với bài học.

SKKN LÍ 12: PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ

Nghiên cứu phương pháp giảng dạy bài Vật lí với quan điểm tiếp cận mới :”Phương pháp trắc nghiệm khách quan” - Một trong những phương pháp để tạo ra không khí hứng thú và lôi cuốn nhiều học sinh tham gia giải các bài tập Vật lí, đồng thời giúp các em đạt được kết quả cao trong các kỳ thi.