SKKN Tin học THPT

SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: Kinh nghiệm quản lí phòng thực hành máy giúp bảo quản tốt máy tính và nâng cao hiệu quả thực hành của học sinh

SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: Kinh nghiệm quản lí phòng thực hành máy giúp bảo quản tốt máy tính và nâng cao hiệu quả thực hành của học sinh

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT, viết đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT, Viết tiểu luận PPGD Tin học THPT, viết báo cáo thực tập sư phạm tin học THPT

SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: Kinh nghiệm giúp nâng cao hứng thú của học sinh trong học tập bằng cách soạn bài giảng điện tử sinh động với sự kết hợp giữa ViOlet và PowerPoint

SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: Kinh nghiệm giúp nâng cao hứng thú của học sinh trong học tập bằng cách soạn bài giảng điện tử sinh động với sự kết hợp giữa ViOlet và PowerPoint

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT, viết đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT, Viết tiểu luận PPGD Tin học THPT, viết báo cáo thực tập sư phạm tin học THPT

SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIN HỌC LỚP 11NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CON NHẰM GÂY HỨNG THÚ VÀ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIN HỌC

SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIN HỌC LỚP 11NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CON NHẰM GÂY HỨNG THÚ VÀ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIN HỌC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT, viết đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT, Viết tiểu luận PPGD Tin học THPT, viết báo cáo thực tập sư phạm tin học THPT

Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT: Nâng cao kết quả học tập của học sinh thông qua việc kết hợp violet và powerpoint trong soạn giảng giáo án điện tử

Việc đưa công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy trong nhà trường nói chung đang được sự quan tâm đặc biệt của ngành giáo dục. Thực tế đó đòi hỏi cần phải nhanh chóng nâng cao chất lượng giảng dạy bằng cách phát huy những ưu thế của lĩnh vực CNTT, phải biết tận dụng nó, biến nó thành công cụ hiệu quả phục vụ cho sự nghiệp giáo dục.

Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT: Đổi mới áp dụng công nghệ thông tin trong việc dạy bài “bài toán và thuật toán” sách giáo khoa môn tin học 10

Bộ môn Tin học là môn học mới được đưa vào dạy chính thức ở cấp học phổ thông, nhưng ngay từ khi nó ra đời thì việc giảng dạy bộ môn này luôn gắn liền với việc áp dụng công nghệ thông tin. Cho đến nay đã có một số năm giảng dạy và áp dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy bộ môn tôi nhận thấy tồn tại một số vấn đề cần phải có những thay đổi cho phù hợp, hơn thế đặc thù của “Tin học” là phát triển rất nhanh, sự thay đổi khiến cho một số vấn đề trở nên lạc hậc rất nhanh và phải được cập nhật thường xuyên.

Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT: Việc phân tích bài toán qua hệ thống câu hỏi và mô phỏng hoạt động của vòng lặp trong chương trình sẽ nâng cao kết quả sử dụng cấu trúc lặp trong giải các bài toán Tin học 11 cho học sinh trường THPT

Với bài cấu trúc lặp của Tin học 11, để đạt hiệu quả cao thì giải pháp của chúng tôi là : Sử dụng công nghệ tiên tiến của máy vi tính và máy chiếu Projector để tạo ra những hình ảnh, những đoạn phim, những chương trình, hệ thống câu hỏi

Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT: Phối hợp nhiều phương pháp giúp học sinh tìm hiểu về bài toán và thuật toán tin học 11

Trước đây chúng ta thường sử dụng phương pháp thuyết trình, vấn đáp đơn thuần trên lớp do chưa đủ phương tiện. Nhưng nay được sự quan tâm của Sở  giáo dục và đào tạo, sự cố gắng của nhà trường đã trang bị khá đầy đủ về máy tính(Computer) và máy chiếu(Projector), vì vậy chúng ta hoàn toàn có điều kiện dùng “giáo án điện tử” để trình chiếu bài giảng cho học sinh.

          Tôi xin trình bày phương pháp giảng dạy của mình thông

Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT: Tạo ra tình huống có vấn đề trong tiết dạy bài toán và thuật toán môn tin học 10

Thế kỷ XXI là một thế kỷ được đánh giá cao về phát triển công nghệ hiện đại. Ngành giáo dục đã có những bước chuyển mình rõ rệt, đào tạo ra thế hệ trẻ phát triển toàn diện, năng động, độc lập, sáng tạo, tự chủ tiếp thu những tri thức khoa học hiện đại, phục vụ xã hội. Do đó việc đổi mới phương pháp giảng dạy là công việc thường xuyên, liên tục của mỗi giáo viên.

Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT:Nâng cao kết quả học tập các bài học chương IV: kiểu dữ liệu có cấu trúc thông qua việc sử dụng phương pháp vấn đáp, đàm thoại trong dạy học môn tin học 11 trường THPT

Khi chúng ta nói đến Tin học là nói đến máy tính và các dữ liệu trong máy tính được lưu trữ và xử lý phục vụ cho các mục đích khác nhau trong mỗi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực tế cho thấy Tin học là ngành ra đời chưa được bao lâu nhưng những thành quả mà nó mang lại cho con người thì vô cùng lớn.