SKKN Thể dục THPT

Chuyên đề – Tiểu luận GDQP-AN: Vai trò trách nhiệm của học sinh sinh viên với việc đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch

Chuyên đề – Tiểu luận GDQP-AN: Vai trò trách nhiệm của học sinh sinh viên với việc đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch

Áp dụng: Viết tiểu luận giáo dục quốc phòng, viết SKKN giáo dục quốc phòng, viết chuyên đề giảng dạy GDQP, Viết chuyên đề báo cáo viên dân quân tự vệ …

Chuyên đề – Tiểu luận GDQP-AN: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chuyên đề – Tiểu luận GDQP-AN: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Áp dụng: Viết tiểu luận giáo dục quốc phòng, viết SKKN giáo dục quốc phòng, viết chuyên đề giảng dạy GDQP, Viết chuyên đề báo cáo viên dân quân tự vệ …

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Nghiên cứu tổ chức Câu lạc bộ bóng rổ nhằm nâng cao sức khỏe hướng học sinh đến những hoạt động lành mạnh, bổ ích

Sức khoẻ đ­ược xem như­ là một bộ phận cấu thành của nền văn hoá xã hội. Đó là một mặt quan trọng của chất lư­ợng đời sống là nguồn tài sản quý báu của mỗi quốc gia trên thế giới, là sản phẩm phản ánh một cách khách quan thành tựu của nhiều lĩnh vực khoa học.

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT:Để chất lượng giờ dạy thể dục đạt kết quả cao

Sự nghiệp đổi mới đất nước, trước mắt cũng như lâu dài, đang đòi hỏi một đội ngũ lao động không chỉ có trình độ văn hóa, trình độ khoa học cao mà còn phải có sức khỏe và thể chất cường tráng để có thể đáp ứng được đặc thù lao động trong thời đại Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa. Đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành GDĐT và ngành TDTT nước ta.

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Lựa chọn và áp dụng một số biện pháp phát huy tích tích cực, chủ động tập luyện bài Thể dục Nhịp điệu của học sinh nữ lớp 11 Trường THPT

Nhiều năm gần đây, trong các chương trình kỉ niệm những ngày lễ hay trong các hội thi Thể dục Thể thao đã xuất hiện những cuộc thi trình diễn tập thể bài TDNĐ. Đặc biệt là trong nhà trường phổ thông các cấp tiểu học và THCS, TDNĐ đã được đưa vào nội dung học và các hoạt động của trường từ rất sớm và thường xuyên.Nhiều giáo viên Thể dục tâm huyết đã có nhiều nghiên cứu và sáng tạo trong biên soạn và giảng dạy, do đó đã thúc đẩy phong trào TDNĐ phát triển.

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT:Tổ chức tình huống có vấn đề gây hứng thú trong giờ học nhảy xa kiểu “Ưỡn thân” lớp 12

Giải quyết được tình huống có vấn đề sẽ là những tri thức mới, nhận thức mới, từ đó tạo niềm tin, hứng thú trong môn học thể dục của  các em. Trong khuôn khổ có hạn của bài viết này tôi chỉ đề cập đến các hoat động của thầy giáo Tổ chức tình huống có vấn đề, gây hứng thú trong giờ học nhảy xa kiểu ưỡn thân lớp 12” ở trường phổ thông tôi đang giảng dạy.

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Vận dụng biện pháp dạy học tích cực và một số bài tập nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh trong luyện tập chạy bền ở trườngTHPT

      Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm tương đương thuộc 2 lớp 10C4 và 10C5 của trường THPT ABC. Lớp thực nghiệm là 10C4 và lớp đối chứng là 10C5. Lớp thực nghiệm được tiến hành giải pháp thay thế khi dạy các tiết chạy bền.Kết quả cho thấy tác động đã thực sự có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh; lớp thực nghiệm đã đạt kết quả cao hơn lớp đối chứng.

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Phương pháp tổ chức hoạt động nhóm trong việc hình thành kĩ xảo ở môn nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”- Lớp 11

Một nhiệm vụ mang tính cộng tác: là nhiệm vụ mà người học không thể giải quyết một mình mà cần thiết phải có sự cộng tác thực sự giữa các thành viên trong nhóm tuy nhiên vẫn phải đảm bảo tính độc lập giữa các thành viên. Hơn nữa, người dạy cần phải có yêu cầu rõ ràng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác giữa người học. Trong quá trình hợp tác, công việc thường được phân công ngay từ đầu cho mỗi thành viên.

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Lựa chọn một số bài tập khắc phục những sai lầm thường mắc trong học kỹ thuật chạy đà giậm nhảy của kỹ thuật nhảy xa kiểu ”ưỡn thân” cho học sinh lớp 11 trường THPT

Lịch sử điền kinh hiện đại ghi nhận cuộc thi đấu nhảy xa chính thức đầu tiên được tổ chức tại nước Anh năm 1864 và vận động viên Mai Cơ lập thành tích 5,48m. Nhảy xa là môn thể thao được sử dụng trong giảng dạy và huấn luyện tại các cấp học phổ thông, là môn thể thao luôn được lựa chọn là nội dung thi đấu chính thức tại các giải thi đấu thể dục thể thao của thế giới nói chung và của các giải thể dục thể thao cấp trường học như như Olympic, Asiad games, Asian games, Hội khỏe phù đổng…