SKKN QL-Đoàn, CĐ, CN,Văn thư- Kế toán-…THPT

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Biện pháp quản lý nhằm nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh và học sinh trường Trung học phổ thông ABC đối với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Như rất nhiều các quốc gia trên thế giới, Việt Nam coi con người là tài nguyên quan trọng của đất nước và coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Theo Luật giáo dục Việt Nam năm 2005. Điều 27. “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Kinh nghiệm Quản lí và chỉ đạo, giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi

Trong hệ thống giáo dục Việt NamĐảng và nhà nước ta rất quan tâmđến bồi dưỡng nhân tài, tại điều 4 Điều lệ trường Trung học có loại hình “Trường THPT chuyên” nhằm phát hiện và bồi dưỡng những học sinh giỏi, trong tuyển sinh ĐHCĐ có chế độ ưu tiên cho những học sinh đã đạt giải trong kì thi học sinh Quốc gia.

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết theo tuần, tháng, học kì và cả năm học của tổ chuyên môn ngay từ đầu năm học có nâng cao kết quả hoàn thành công việc của các thành viên trong tổ hay không?

Áp dụng kế hoạch hoạt động được lập một cách cụ thể, chi tiết theo tuần, tháng, năm  ngay từ đầu năm học của tổ, nhóm chuyên môn là một việc làm hết sức cần thiết và quan trọng đối với tổ, nhóm chuyên môn trong tất cả các trường học nói chung, trường trung học phổ thông (THPT) abc nói riêng.

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT:Một vài biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị đồ dùng dạy học ở trường THPT

Cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng dạy học chứa đựng tiềm năng to lớn về tri thức cũng như phương pháp làm việc, những khả năng sư phạm. Chứa đựng những thông tin đã được mã hóa, do tính mục đích cao của nó mà các thiết bị dạy học cho phép đi sâu vào các đề tài nghiên cứu, cho phép trình bày các vấn đề trừu tượng một cách sinh động, tăng tốc độ truyền tải thông tin mà không giảm chất lượng thông tin.

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Nâng cao chất lượng dạy – học ở trường THPT ABC bằng việc đổi mới biện pháp quản lí trong kiểm tra đánh giá học sinh qua các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ

Bước vào thế kỉ XXI, trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế, tri thức được xác định là nguồn lực quyết định sự tăng trưởng của một nền kinh tế, trong đó giáo dục (GD) và quản lý giáo dục (QLGD) là một trong những thành tố quan trọng góp phần trong sự tăng trưởng chung đó.

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT

Nhân loại đó bước vào thế kỷ 21 – Thế kỷ của nền kinh tế tri thức, của phát triển và hội nhập. Điều này đặt nền giáo dục thế giới nói chung và nền giáo dục Việt Nam nói riêng trước những thử thách mới. Nhiệm vụ của nền giáo dục hiện đại là vừa phải cung cấp, trang bị cho người học những tri thức khoa học hiện đại lại vừa phải giáo dục cho họ những giá trị văn hoá tinh thần của nhân loại và những bản sắc văn hoá của dân tộc mình. Một nền giỏo dục hiện đại mới đáp ứng được yêu cầu của xã hội hiện đại.

Đề tài NCKHSPUD Khối Văn Phòng : Về việc thực hiện chế độ chính sách nâng cao chất lượng đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trường THPT chuyên ABC đã đạt được những kết quả đáng tự hào: Tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp 100%, tỷ lệ thi đỗ đại học 97%, có nhiều học sinh đỗ thủ khoa, á khoa. Bên cạnh đó công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cũng đã gặt hái nhiều thành tích: kết quả học sinh giỏi thành phố là 145 giải;

Đề tài NCKHSPUD Khối Văn Phòng : Công tác bảo quản tốt hồ sơ và lưu trữ văn bản trong trường học

Làm tốt công tác văn bản sẽ góp phần thực hiện tốt ba mục tiêu quản lý: năng suất, chất lượng và hiệu quả của cơ quan. Ngược lại, nếu làm không tốt công tác văn bản sẽ hạn chế đến kết quả hoạt động quản lý, làm giảm hiệu lực chỉ đạo điều hành của cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác của cơ quan, tổ chức và bộ máy Nhà nước nói chung và trường học nói riêng.

Đề tài NCKHSPUD Vật lý 12: Áp dụng liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều để giải bài toán xác định thời gian trong dao động điều hòa

Việc xác định thời gian trong dao động điều hòa là một vấn đề khó trong chương trình vật lí lớp 12, các em học học sinh thường bối rối khi gặp vấn đề này. Để giải bài toán loại này, một số giáo viên và học sinh đã sử dụng những kiến thức liên quan đến phương trình lượng giác, tuy nhiên phương pháp này thuần túy toán học, phức tạp và dễ gây nhầm lẫn.

Đề tài NCKHSPUD Công tác chủ nhiệm THPT: Công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong học sinh tại trường THPT

Trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên”.

Đề tài NCKHSPUD Công tác chủ nhiệm THPT: Cách tính điểm thi đua đối với từng cá nhân, từng tổ – lớp 10c5 (năm học 2013- 1014) trường THPT

Cho đến thời điểm hiện tại thì công tác kiêm nhiệm (làm GVCN) được tôi hoàn thành tương đối tốt. Học sinh lớp tôi chủ nhiệm có những tiến bộ rõ rệt cả về ‎ý thức lẫn học tập (tôi cũng đã được Nhà trường khen ngợi – GVCN giỏi năm học 2007 – 2008).