SKKN khác THPT

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Một số giải pháp về quản lý tài sản nhà nước tại trường THPT

Trước tình hình kinh tế của trường THPT hiện nay cuốn theo sự thay đổi về các chế độ chính sách, thay đổi các cơ chế đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, Xây dựng qui chế chi tiệu nội bộ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Để theo dõi chi tiết các danh mục tài sản, đồ dùng mau hỏng… trong nhà trường theo nhóm một cách có trật tự, sắp xếp khoa học, tiết kiệm kinh phí đầu tư.

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tại trường THPT

Như chúng ta đã biết, sau 25 năm đổi mới, nhất là sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010, giáo dục Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và yêu cầu được tiếp nhận một nền giáo dục chất lượng của nhân dân.

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Biện pháp quản lý nhằm nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh và học sinh trường Trung học phổ thông ABC đối với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Như rất nhiều các quốc gia trên thế giới, Việt Nam coi con người là tài nguyên quan trọng của đất nước và coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Theo Luật giáo dục Việt Nam năm 2005. Điều 27. “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Kinh nghiệm Quản lí và chỉ đạo, giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi

Trong hệ thống giáo dục Việt NamĐảng và nhà nước ta rất quan tâmđến bồi dưỡng nhân tài, tại điều 4 Điều lệ trường Trung học có loại hình “Trường THPT chuyên” nhằm phát hiện và bồi dưỡng những học sinh giỏi, trong tuyển sinh ĐHCĐ có chế độ ưu tiên cho những học sinh đã đạt giải trong kì thi học sinh Quốc gia.

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết theo tuần, tháng, học kì và cả năm học của tổ chuyên môn ngay từ đầu năm học có nâng cao kết quả hoàn thành công việc của các thành viên trong tổ hay không?

Áp dụng kế hoạch hoạt động được lập một cách cụ thể, chi tiết theo tuần, tháng, năm  ngay từ đầu năm học của tổ, nhóm chuyên môn là một việc làm hết sức cần thiết và quan trọng đối với tổ, nhóm chuyên môn trong tất cả các trường học nói chung, trường trung học phổ thông (THPT) abc nói riêng.

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT:Một vài biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị đồ dùng dạy học ở trường THPT

Cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng dạy học chứa đựng tiềm năng to lớn về tri thức cũng như phương pháp làm việc, những khả năng sư phạm. Chứa đựng những thông tin đã được mã hóa, do tính mục đích cao của nó mà các thiết bị dạy học cho phép đi sâu vào các đề tài nghiên cứu, cho phép trình bày các vấn đề trừu tượng một cách sinh động, tăng tốc độ truyền tải thông tin mà không giảm chất lượng thông tin.

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Nâng cao chất lượng dạy – học ở trường THPT ABC bằng việc đổi mới biện pháp quản lí trong kiểm tra đánh giá học sinh qua các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ

Bước vào thế kỉ XXI, trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế, tri thức được xác định là nguồn lực quyết định sự tăng trưởng của một nền kinh tế, trong đó giáo dục (GD) và quản lý giáo dục (QLGD) là một trong những thành tố quan trọng góp phần trong sự tăng trưởng chung đó.

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT

Nhân loại đó bước vào thế kỷ 21 – Thế kỷ của nền kinh tế tri thức, của phát triển và hội nhập. Điều này đặt nền giáo dục thế giới nói chung và nền giáo dục Việt Nam nói riêng trước những thử thách mới. Nhiệm vụ của nền giáo dục hiện đại là vừa phải cung cấp, trang bị cho người học những tri thức khoa học hiện đại lại vừa phải giáo dục cho họ những giá trị văn hoá tinh thần của nhân loại và những bản sắc văn hoá của dân tộc mình. Một nền giỏo dục hiện đại mới đáp ứng được yêu cầu của xã hội hiện đại.

Đề tài NCKHSPUD Khối Văn Phòng : Về việc thực hiện chế độ chính sách nâng cao chất lượng đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trường THPT chuyên ABC đã đạt được những kết quả đáng tự hào: Tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp 100%, tỷ lệ thi đỗ đại học 97%, có nhiều học sinh đỗ thủ khoa, á khoa. Bên cạnh đó công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cũng đã gặt hái nhiều thành tích: kết quả học sinh giỏi thành phố là 145 giải;

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT:Tổ chức tình huống có vấn đề gây hứng thú trong giờ học nhảy xa kiểu “Ưỡn thân” lớp 12

Giải quyết được tình huống có vấn đề sẽ là những tri thức mới, nhận thức mới, từ đó tạo niềm tin, hứng thú trong môn học thể dục của  các em. Trong khuôn khổ có hạn của bài viết này tôi chỉ đề cập đến các hoat động của thầy giáo Tổ chức tình huống có vấn đề, gây hứng thú trong giờ học nhảy xa kiểu ưỡn thân lớp 12” ở trường phổ thông tôi đang giảng dạy.

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Vận dụng biện pháp dạy học tích cực và một số bài tập nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh trong luyện tập chạy bền ở trườngTHPT

      Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm tương đương thuộc 2 lớp 10C4 và 10C5 của trường THPT ABC. Lớp thực nghiệm là 10C4 và lớp đối chứng là 10C5. Lớp thực nghiệm được tiến hành giải pháp thay thế khi dạy các tiết chạy bền.Kết quả cho thấy tác động đã thực sự có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh; lớp thực nghiệm đã đạt kết quả cao hơn lớp đối chứng.

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Sử dụng các biện pháp tích cực và bài tập phù hợp sẽ nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 10 trường THPT

      Luật Giáo dục năm 2005 (Điều 5) đã quy định : “Ph­ương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho ngư­ời học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí v­ươn lên”.