SKKN Địa lí THPT

Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới phương pháp dạy-học ở bộ môn địa lí

Ngày nay sự bùng nổ của Công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng và khoa học công nghệ nói chung đang tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của tất cả các ngành và lĩnh vực của đời sống xã hội. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bắt kịp những thay đổi lớn của thời đại, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực phát triển cao, phải có những con người năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường…

Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: Nâng cao hiệu quả dạy học bài ôn tập học kì i địa lí lớp 12 bằng phương pháp dạy học nhóm

I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Nhằm thực hiện chiến lưược giáo dục trong thời kì Đổi mới vấn đề cấp bách đặt ra là cần thực hiện Đổi mới phưương pháp dạy học ( PPDH ).

          Trong chương trình giáo dục đổi mới rất chú trọng những bài rèn luyện kỹ năng, phát huy tính tư duy độc lập, tổng hợp sáng tạo và khả năng tự học của học sinh thông qua các bài thực hành, ôn tập. Đối với bộ môn Địa lí , bài ôn tập rất quan trọng, giúp học sinh làm quen với những kỹ năng địa lí cao hơn trong quá trình học .

Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: Nâng cao hiệu quả nắm kiến thức cho học sinh khối 12 thông qua phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong giờ ôn tập môn địa lí tại trườngTHPT

Nắm vũng kiến thức bộ môn là yêu cầu, là mục đích của quá trình dạy học địa lí. Đối với học sinh khối 12, yêu cầu này càng quan trọng. Địa lí là môn khoa học cơ bản trong nhà trường phổ thông, có thể trở thành môn thi tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành. Đạt được kết quả cao là mục tiêu và nguyện vọng chính đáng của các em học sinh.

Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: Sử dụng phương pháp bản đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả học tập qua bài dạy” đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta” cho học sinh lớp 12 trường THPT

        Hiện nay trong chương trình giáo dục phổ thông các thầy cô rất chú ý vận dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy. Tuy nhiên trong việc vận dụng còn gặp nhiều khó khăn mà nguyên nhân thì có nhiều, cả chủ quan và khách quan.

Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: Nâng cao chất lượng dạy học môn địa lý bằng việc sử dụng bản đồ tư duy cho học sinh trường THPT

CHƯƠNG I : TỔNG QUÁT ĐỀ TÀI

Giáo dục trong xu hướng hiện nay không chỉ hướng vào mục tiêu tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, mà còn hướng đến mục tiêu phát triển đẩy mạnh tự do giá trị của mỗi cá nhân giúp cho con người có năng lực để cống hiến. Đồng thời có năng lực để sống một cuộc sống có chất lượng và hạnh phúc.

Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12:Hướng dẫn học sinh dùng Átlát Địa lý Việt Nam trong học tập môn Địa lý lớp 12

 

PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ

1- Lý do và tính cấp thiết.

Hiện nay việc dạy và học Địa lí trước đây vẫn có quan niệm đó là môn học thuộc lòng, chỉ cần học thuộc bài là đạt điểm cao, không cần tư duy, suy nghĩ như các môn học khác. Thực tế Địa lí không phải là môn học thuộc lòng mà là môn học đòi hỏi phải phân tích, so sánh, tổng hợp để rút ra nhận xét. Trong những năm qua đó có những bước cải tiến phương pháp dạy và học theo hướng tích cực hoá trong quá trình dạy và học, tăng cường việc tư duy học sinh trong việc lĩnh hội tri thức. Một trong những biệp pháp đó là tăng cường sử dụng kênh hình trong dạy học Địa lí.

Vì vậy với kênh hình, Tập Atlát địa lí Việt Nam sẽ góp phần thiết thực vào việc cải tiến phương pháp dạy học môn Địa lí tạo điều kiện giúp giáo viên tổ chức việc dạy học theo đặc trưng bộ môn có hiệu quả, nhằm phát hiện tư duy Địa lí cho học sinh, đó là kiểu tư duy gắn liền với lãnnh thổ, xét đoán trên cơ sở bản đồ, biểu đồ. Qua đó rèn luyện cho học sinh kỹ năng dựa vào bản đồ, lược đồ để tìm được những câu trả lời cần thiết, giảm bớt số liệu Địa lí giúp cho việc học tập bộ môn ngày càng có chất lượng cao hơn.

Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: Một số kinh nghiệm dạy bài ôn tập địa lý 12

Trong xu thế toàn cầu hoá kinh tế thế giới, công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Giáo dục có một vị trí đặc biệt, không chỉ tạo nên thế hệ con người Việt Nam đủ đức lẫn tài mà còn thích ứng với các yêu cầu của thế giới. Trong cấu thành của sự nghiệp giáo dục đó, bộ môn Địa lí  đóng vai trò quan trọng. Ngoài truyền thụ kiến thức cho học sinh thì môn địa lí còn xây dựng cho các em  học sinh một tầm nhìn về tự nhiên, kinh tế – xã hội Việt Nam…ở tầm vĩ mô liên quan đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

SKKN Địa lí 12: Kĩ thuật sử dụng phần mềm powerpoint soạn giảng các bài trong chương trình địa lí lớp 12

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I. LÍ DO CHỌN SÁNG KIẾN

Như chúng ta đã biết, hiện nay ứng dụng công nghệ thông tin ( CNTT) đã được áp dụng ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động xã hội và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong giáo dục nói chung và đối với việc giảng dạy bộ môn địa lí nói riêng, CNTT đã mang lại triển vọng to lớn trong việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực.

SKKN Địa lí 12: Biện pháp rèn luyện kĩ năng môn địa lý cho học sinh

Rèn luyện kĩ năng môn Địa lý cho học sinh

Một trong những kĩ năng quan trọng của bộ môn Địa lí mà giáo viên cần hình thành cho học sinh là kĩ năng nhận biết và vẽ các dạng biểu đồ, xử lí số liệu nhận xét và giải thích. Dưới đây là một số kiến thức thực hành giúp học sinh rèn luyện kĩ năng này.

SKKN Địa lí 12: Một số kinh nghiệm hướng dẫn ôn tập và trả lời câu hỏi trong chủ đề địa lí các vùng kinh tế

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ

          Địa lý là một trong những môn thi vào các trường Đại học, cao đẳng và được xếp chủ yếu vào khối C. Thực tế nhiều năm qua chỉ ra rằng, chất lượng các bài thi thường thấp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chất lượng bài thi thấp. Một trong những nguyên nhân quan trọng là việc thí sinh chưa hiểu kỹ câu hỏi và đặc biệt là chưa biết cách làm bài. Điều này thể hiện tương đối rõ qua nhiều bài làm lạc đề toàn bộ câu hỏi hay từng phần của câu hỏi.

SKKN Địa lí 12: Kĩ thuật sử dụng phương tiện hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy thực hành địa lý ở trung tâm gdtx”. (bài 29- địa l í 12).

A- ĐẶT VẤN ĐỀ

I- LỜI MỞ ĐẦU.

Phương tiện, thiết bị dạy học là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công trong đổi mới phương pháp đối với dạy học Địa lý. Đặc biệt là các thiết bị hiện đại vì các phương tiện này có thể giúp giáo viên trực quan hoá các sơ đồ, biểu đồ, các hình ảnh… giúp học viên dễ dàng hơn trong việc thu nhận thông tin địa lí..

SKKN Địa lí 12: ứng dụng phần mềm powerpoint để thiết kế và giảng dạy một số bài thực hành về vẽ biểu đồ trong ôn thi tốt nghiệp môn địa lí lớp 12

MỞ ĐẦU

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

                    Trong ba năm liên tục trở lại đây, địa lí luôn là một trong sáu môn thi tốt nghiệp. Nội dung ôn thi nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, bao gồm kiến thức và kỹ năng bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục môn địa lí phổ thông.

SKKN Địa lí 12: Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy hoạt động đmpp dạy học môn địa lý ở trường thpt

I. CƠ SỞ LÍ LUẬN :

ĐMPP dạy học lại là một vấn đề lớn gồm nhiều khâu, nhiều phương diện, trong đó  đổi mới kiểm tra đánh giá là khâu rất quan trọng. ĐMPP dạy học được chú trọng để đáp ứng những yêu cầu mới của mục tiêu giáo dục nên việc kiểm tra đánh giá cũng phải chuyển biến mạnh theo hướng phát triển trí thông minh, sáng tạo cho học sinh, khuyến khích vận dụng linh hoạt các đơn vị kiến thức, kĩ năng đã học vào những tình huống thực tế, làm bộc lộ những vấn đề nóng hổi của đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng.

SKKN Địa lí 12: Biện pháp rèn luyện kĩ năng học và khai thác kiến thức địa lí trên bản đồ ở trường thpt cho học sinh

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN.

Địa lý là ngành khoa học có phạm trù rộng lớn và mang tính ứng dụng. Học tập và giảng dạy và nghiên cứu Địa lí đòi hỏi có những kĩ năng nhất định. Trong số các kĩ năng Địa lí, có những kĩ năng cơ bản được vận dụng phổ biến trong học tập và nghiên cứu Địa lí. Những kĩ năng này được trang bị và rèn luyện ngay trong quá trình học tập Địa lí ở nhà Trường phổ thông nhằm giúp người học dễ dàng tiếp thu kiến thức, hiểu biết sâu sắc, nâng cao trình độ tư duy, khả năng thực hành Địa lí và phục vụ cho các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi đối với những lớp cuối cấp.