SKKN Vật lí THCS

ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG VẬT LÍ 6 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH LỚP 6

ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG VẬT LÍ 6 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH LỚP 6

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 6, Viết tiểu luận PPGD Vật lí 6

IN LUÔN SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH

IN LUÔN SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 6, Viết tiểu luận PPGD Vật lí 6

NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc nghiên cứu phương pháp lý luận dạy học môn Vật Lý

Nghiên cứu được tiến hành trên thực nghiệm trên  lớp 7C của trường THCS tôi dạy. Lớp 7C là lớp thực nghiệm việc thực nghiệm thông qua các năm học 2010-2011 tới năm 2011-2012 và các năm tiếp theo. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp sử dụng kết quả của  năm trước và quá trình nghiên cứu. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh, lớp thực nghiệm có kết quả học tập cao hơn so với trước khi nghiên cứu

NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đề tài: “Một số hướng chia nhóm trong giờ học Vật lí”

Đổi mới phương pháp dạy học và nội dung dạy học là một vấn đề cần thiết diễn ra trong nước và trên thế giới. Đổi mới phương pháp là một vấn đề khoa học phù hợp với sự phát triển của cuộc sống.

Thực tiễn đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đã thu được nhiều thành tích đáng kể. Đổi mới là vươn tới  cái mới, cái hoàn thiện hơn là cần thiết, do vậy người giáo viên dạy lớp 9 nên áp dụng vào việc dạy học của mình để học sinh phát huy được tính tích cực, tích hợp, nội dung này đã được các nhà quản lý giáo dục đang chỉ đạo .

SKKN Vật lí THCS, NCKHSPUD Vật lí THCS: NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đổi mới kiểm tra đánh giá trong tiết dạy bài mới môn vật lí 9

Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, quán triệt mục tiêu đào tạo con người mới toàn diện, vai trò của giáo viên trong nhà trường phải không ngừng được nâng cao.

Người giáo viên cần tích cực hoá hoạt động học tập, hoạt động tư duy, độc lập sáng tạo của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự học, nhằm nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, rèn luyện và hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức một cách khoa học, sáng tạo vào thực tiễn.

NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Hướng dẫn học sinh giải bài tập phần định luật ôm góp phần nâng cao chất lượng môn Vật lí lớp 9.

Chương trình Vật Lý bậc THCS Được phân loại theo hai vòng, tại lớp 6, 7 các em đã được học qua ” Vòng 1″ bao gồm các kiến thức Cơ, Nhiệt, Điện, Quang nhưng ở mức độ thấp. Tại chương trình học lớp 8,9 các em học sinh đã được bồi dưỡng lại các kiến thức trên nhưng ở mức độ cao hơn, được tiếp cận với một lượng kiến thức khá nhiều. Các em có thể tiếp thu tốt trên cơ sở đã có những tích luỹ kiến thức nhất định về Vật lý học.

NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đa dạng hóa việc tổ chức các họat động tích hợp bảo vệ môi trường vào bộ môn vật lí lớp 9.

I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Giáo dục bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ quan trọng trong nội dung giáo dục bộ môn vật lí ở trường THCS. Do tính chất đặc trù của bộ môn nên việc tích hợp giáo dục môi trường có tác dụng đa chiều. Một mặt, kiến thức bộ môn có rất nhiều phần phù hợp với việc tích hợp môi trường , giúp học sinh nâng cao hiểu biết về môi trường, cách thức bảo vệ môi trường từ đó có được thái độ và hành vi đúng đắn trong bảo vệ môi trường.Mặt khác, thông qua nội dung tích hợp bảo vệ môi trường, học sinh sẽ có hứng thú hơn với nội dung bài học, với môn học.

ĐỀ TÀI NCKHSPƯD LÝ 7: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP: TÍCH HỢP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO GIẢNG DẠY VẬT LÝ LỚP 7

Vật lí là một trong những môn học thực nghiệm, nó cung cấp cho học sinh rất nhiều các kiến thức cơ bản về thế giới tự nhiên nói chung và về môi trường xung quanh. Vì thế qua môn học này, mỗi khi cung cấp một đơn vị kiến thức cơ bản có liên quan đến môi trường thì người thầy có thể tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào từng đơn vị kiến thức này hoặc từng bài giảng