SKKN Toán THCS

Đề tài SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm quen và tiến tới giải tốt các bài cần áp dụng hệ thức vi – ét

Đề tài SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm quen và tiến tới giải tốt các bài cần áp dụng hệ thức vi – ét

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tham khảo Phương pháp giảng dạy toán 9 …

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 : Định hướng cho học sinh phân tích giải toán

Nhiều học sinh hổng kiến thức lớp dưới do quá trình học.Một số học sinh chưa xác định đúng động cơ thái độ học tập cho bản thân.

           Phần đông các em yếu về phương pháp học tập bộ môn. Nội dung kiến thức có phần quá tải với học sinh đại trà và yếu.Ngoài ra phụ huynh không nhận thức kịp với chương trình thay SGK mới. Kĩ năng tính toán, vận dụng, lập luận của học sinh đại trà còn yếu.

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 :Một số dạng toán thường gặp về ƯCLN và BCNN

Trong chương trình toán lớp 6 học sinh đã được học các khái niệm ước chung lớn nhất (UCLN) và bội chung nhỏ nhất(BCNN). Khi luyện tập về các khái niệm này học sinh sẽ gặp nhiều bài tập liên quan trong đó có dạng toán tìm hai số nguyên dương khi biết một số điều kiện liên quan đến ƯCLN và BCNN.

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 : Một số phương pháp giúp học sinh hứng thú học môn Toán 6

Ở trường phổ thông, dạy học toán giúp cho học sinh hình thành kỹ năng tư duy, sáng tạo, lập luận bằng ngôn ngữ toán học, do đó để giúp học sinh đam mê học Toán là một việc làm rất khó và phải có phương pháp thích hợp ứng với trình độ học sinh từ đó phát huy tính tích cực học Toán của học sinh .

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 : Rèn luyện kỹ năng trình bày lời giải bài toán cho học sinh lớp 6

Trình bày lời giải một bài toán là hình thức vận dụng những kiến thức đã biết vào các bài toán cụ thể, là hình thức tốt nhất để rèn luyện các kỹ năng như tính toán, biến đổi suy luận và là hình thức tốt nhất để kiểm tra về năng lực, mức  độ tiếp thu và vận dụng kiến thức. Sau khi đọc đề bài, phân tích tìm hiểu lời giải thì học sinh phải trình bày lời giải. Song đôi khi học sinh  còn mắc sai lầm trong quá trình trình bày lời giải.