SKKN Sinh học THCS

Danh mục SKKN – Đề tài NCKHSP môn sinh lớp 6 – Phần 12

Danh mục SKKN – Đề tài NCKHSP môn sinh lớp 6

Dưới đây là tuyển tập SKKN, đề tài NCKHSPUD môn sinh học lớp 6. Các SKKN và đè tài NCKHSPUD môn SInh học lớp 6 đều ở dạng word, có thể chỉnh sửa được.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 6, Viết Tiểu luận PPGD Sinh học 6, …

Danh mục SKKN – Đề tài NCKHSP Sinh 9 – Phần 13

Danh mục SKKN – Đề tài NCKHSP Sinh 9 – Phần 13

Dưới đây là tuyển tập SKKN Sinh học 9 THCS. Các SKKN Sinh học lớp 9 đều ở dạng wor, có thể chỉnh sửa được

Áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm SInh học 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 9, soạn giáo án sinh học THCS

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD, SKKN SInh học 9 – Phần 10

Danh mục đề tài NCKHSPUD, SKKN SInh học 9 – Phần 10

Dưới đây là Tuyển tập SKKN và đề tài NCKHSPUD SInh học lớp 9 THCS. các SKKN sinh 9 hoặc đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 đều có định dạng word, chính sửa được.

Áp dụng: Viết SKKN – Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9

Tuyển tập SKKN – Đề tài NCKHSP Sinh 9 (Phần 11)

Danh mục  SKKN – Đề tài NCKHSP Sinh 9 (Phần 11)

Dưới đây là tuyển tập SKKN, đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 THCS. Các SKKN hay đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 đều ở dạng word, chỉnh sửa được

Áp dụng: Viết SKKN, Đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận SInh 9

Tích hợp liên môn Sinh học 7: “VẬN DỤNG CÁC KIẾN THỨC MÔN SINH HỌC; GDCD; NGỮ VĂN TUYÊN TRUYỀN VỀ HIỂM HỌA MA TÚY TRONG TRƯỜNG HỌC VÀ TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI”.

Tích hợp liên môn Sinh học 7: “VẬN DỤNG CÁC KIẾN THỨC MÔN SINH HỌC; GDCD; NGỮ VĂN   TUYÊN TRUYỀN  VỀ HIỂM HỌA MA TÚY TRONG TRƯỜNG HỌC VÀ TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI”.

Phạm vi: Các môn Sinh học, GDCD, Ngữ văn,

Áp dụng: Giảng dạy vận dụng phương pháp tích hợp liên môn trong việc tuyên truyền về hiểm họa ma túy trong trường học

SKKN SINH HỌC 6: CHUẨN BỊ VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN GIÚP HỌC SINH TÍCH CỰC HƠN TRONG HỌC TẬP BỘ MÔN SINH HỌC 6 THÔNG QUA VIỆC

SKKN SINH HỌC LỚP 6, NCKHSPUD SINH HỌC LỚP 6: CHUẨN BỊ VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN GIÚP HỌC SINH TÍCH CỰC HƠN TRONG HỌC TẬP BỘ MÔN SINH HỌC 6 THÔNG QUA VIỆC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 6, Viết Tiểu luận PPGD Sinh học 6, …