SKKN QL-Đoàn, CĐ, CN,Văn thư- Kế toán-…THCS

Đề tài NCKHSPUD – SKKN QLGD: Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lí ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 – THPT

“ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÍ  ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 9

THI VÀO LỚP 10 –THPT ’’

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến : Quản lí chuyên môn.

          1. Tóm tắt tình trạng, giải pháp đã biết:

- Chất lượng học sinh thi đỗ vào lớp 10 -THPT của trường THCS  xxx  nhiều năm trước với mặt bằng chung của quận còn chưa cao, chưa mang tính ổn định.

Đề tài NCKHSPUD – SKKN QLGD: Một số giải pháp chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá với mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam sẽ từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc CNH, HĐH và hội nhập quốc tế là con người, là nguồn lực Việt Nam được phát triển về số lượng và chất lượng trên cơ sở mặt bằng dân trí được nâng cao.

Đề tài NCKHSPUD – SKKN QLGD: Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THCS

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

         Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định mục tiêu của giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới là: “tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, …”.

Đề tài NCKHSPUD – SKKN QLGD: Xây dựng quy trình giảng dạy các môn học cho giáo viên trường THCS

 PHẦN I : MỞ ĐẦU

1. 1. Lý do nghiên cứu đề tài.

1.1.1.Để có thể hoạt động dạy học và GD có hiệu quả, người thầy giáo không chỉ nắm vững kiến thức bộ môn cần dạy mà còn phải có hiểu biết về kỹ năng nghiệp vụ dạy học và giáo dục học sinh. Hệ thống tri thức và kỹ năng này có thể được hình thành và tích luỹ qua nhiều năm tháng hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp, nhưng những nền tảng cơ bản của chúng phải được hình thành ngay từ lúc bước vào nghề.

Đề tài NCKHSPUD – SKKN QLGD: Giáo dục học sinh cá biệt thông qua việc sử dụng sổ liên lạc hàng ngày ở trường THCS.

A. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Xuất phát từ mục tiêu giáo dục là đào tạo những con người lao động có tri thức, có năng lực, chủ động sáng tạo, Song, hiện nay xã hội chúng ta đang trong thời kỳ nền kinh tế thị trường phát triển, xã hội có nhiều diễn biến đa chiều. Nó là những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt mọi gia đình, đến nhà trường, đến xã hội.

NCKHSPUD, SKKN Quản lí giáo dục: Sáu biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS

PHẦN 1 : TÓM TĂT ĐỀ TÀI

Trong cương lĩnh xây  dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII đã khảng định “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển ,đồng thời là chủ thể phát triển . Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí ,phát triển nguồn nhân lực ,bồi dưỡng nhân tài góp phần quan trọng phát triển đất nước ”  Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu ,là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa ,hiện đại hóa đất nước ,là điều kiện để phát huy nguồn lực con ng­ười .Đây là sự nghiệp của toàn Đảng toàn dân trong đó nhà giáo là lực l­ượng lòng cốt .

NCKHSPUD, SKKN Quản lí giáo dục: Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo thông qua dự giờ thăm lớp ở trường THCS

  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI.

Trong nhà trường hiện nay chất lượng giáo dục là vấn đề đang được các cấp các ngành và các lực lượng xã hội quan tâm. Làm thế nào để chất lượng giáo dục được nâng cao là một bài toán khó cho mỗi nhà quản lí giáo dục. Để nâng cao chất lượng giáo dục cần nhiều yếu tố, song theo tôi yếu tố quyết định là yếu tố con người. Năm học 2012-2013 với chủ đề “ Tiếp tục đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” quan niệm “Không có thầy giỏi thì ắt không có trò giỏi ” có lẽ muôn thủavẫn không sai. Vậy lực lượng nào đóng vai trò nòng cốt ? Không ai ngoài đội ngũ giáo viên,  thực tế ở Việt Nam công tác đào tạo lâu nay rất khập khiễng, thiếu bài bản và đồng bộ. Vậy việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo là vấn đề cần thiết nhất đối với các nhà trường hiện nay. Bởi theo tôi trong bất cứ một nhà trường nào đội ngũ cán bộ giáo viên là lực lượng cơ bản tham gia xây dựng và phát triển nhà trường.

NCKHSPUD, SKKN Quản lí giáo dục: Chủ động phối hợp giữa lãnh đạo nhà trường – giáo viên chủ nhiệm – giáo viên bộ môn – cha mẹ học sinh – học sinh

I. Tóm tắt đề tài

Những nhà quản lý giáo dục ở các trường phổ thông đều rất băn khoăn, lo lắng về chất lượng các hội thi của trường trong năm học. Hằng năm, các trường đều có học sinh tham gia các hội thi, song kết quả vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đặc biệt, đối với trường nhỏ, số lượng học sinh ở từng khối lớp không nhiều nên việc tuyển chọn đội tuyển dự thi cũng là một điều khó khăn.

NCKHSPUD, SKKN Quản lí giáo dục: Chỉ đạo giáo viên dạy học bám sát đối tượng học sinh để nâng cao chất lượng dạy học ở Trường THCS

Đề tài NCKHSPƯD: Chỉ đạo giáo viên dạy học bám sát đối tượng học sinh để nâng cao chất lượng dạy học ở Trường THCS.

 

  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong bất cứ lĩnh vực cũng như ngành nghề nào cũng đều phải quan tâm đến đối tượng hoạt động của mình. Cảnh sát điều tra tội phạm không thể không bám sát đối tượng điều tra, bác sĩ phải hiểu bệnh nhân của mình để điều trị. Nghiên cứu khoa học cũng phải bám sát đối tượng nghiên cứu và đặc biệt trong dạy học – giáo dục, người giáo viên càng phải hiểu đối tượng của mình để tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục sao cho phù hợp và có hiệu quả. Không hiểu và không bám sát được học sinh thì mọi công tác giảng dạy và giáo dục sẽ chỉ là những lý thuyết kinh điển xa rời thực tiễn, không tác động trực tiếp đến từng đối tượng cần được quan tâm.

NCKHSPUD, SKKN Quản lí giáo dục: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: “giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở”

A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Một trong những tư tưởng đổi mới Giáo dục và Đào tạo hiện nay là tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Luật số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội về giáo dục đã xác định: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân… (Điều 23-Luật giáo dục)

NCKHSPUD, SKKN Quản lí giáo dục: Xây dựng lớp học tự quản để Học sinh được học tập và rèn luyện trong môi trường lớp tự quản các em có nâng cao được ý thức tích cực tự học trong giờ học trên lớp.

TÓM TẮT

Hiện nay, song song với việc dạy học văn hóa theo hướng hiện đại, tăng cường tính chủ động, sáng tạo và phát huy tính tích cực của HS thì việc đổi mới  giáo dục nhân cách HS theo hướng đó  cũng được đặt ra cấp thiết .

Nhiều giáo viên chia sẻ lo ngại về thái độ học tập thiếu tích cực của học sinh, các em thường không tự giác mà chỉ  thực hiện nhiệm vụ khi có sự giám sát của giáo viên.

NCKHSPUD đoàn đội, skkn đoàn đội: Thành lập Câu lạc bộ Hướng dẫn viên du lịch nhỏ tuổi

Tóm tắt nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến:

Hoạt động của Câu lạc bộ Hướng dẫn viên du lịch nhỏ tuổi trong trường học góp phần rèn luyện các kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở như: kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hóa, kỹ năng tổ chức quản lý và tham gia các hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể hoạt động, khả năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, củng cố phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội.

NCKHSPUD đoàn đội SKKN đoàn đội: Thiết kế hội thi lịch sử-văn hóa

1. Vòng thi sơ khảo:

1.1 Nội dung: Những vấn đề chung về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, Chương trình rèn luyện đội viên sửa đổi, 7 yêu cầu của đội viên, về Đảng, Bác hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về lịch sử, văn hóa địa phương…

1.2 Hình thức: thi trắc nghiệm: 45 câu hỏi.

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non PIII

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non PIII

Các đề tài NCKHSPUD mầm non này cũng được sử dụng trong viết Tiểu luận mầm non, tuyển luận QLNN ngạch chuyên viên mầm non, …