SKKN Ngoại ngữ THCS

Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh lớp 6 in luôn: Cách thức chơi một số trò chơi được áp dụng trong hoạt động luyện tập từ vựng và cấu trúc câu trong quá trình giảng dạy tiếng Anh ở lớp 6 để hoạt động dạy và học có hiệu quả cao hơn

Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh lớp 6 in luôn: Cách thức chơi một số trò chơi được  áp dụng  trong hoạt động luyện tập từ vựng và cấu trúc câu trong quá trình giảng dạy tiếng Anh ở lớp 6 để hoạt động dạy và học có hiệu quả cao hơn

  – Để việc giảng dạy bộ môn tiêng Anh ở trường phổ thông cơ sở có kết quả tốt, giáo viên cần phải hướng dẫn học sinh sử dụng tốt vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp của mình một cách linh hoạt. Thông qua một số hoạt động trò chơi “Chơi mà học, học mà chơi” nhưng không gò bó nhắm giúp cho các em tiếp thu các kiến thức cơ bản ngay trên lớp.

NCKHSPUD –SKKN MÔN Tiếng Anh THCS: Giúp học sinh hiểu và áp dụng được kiến thức ngôn ngữ thông qua dạy language focus bằng giao tiếp

              Ngày nay phương pháp giao tiếp đang được  khuyến khích sử dụng để dạy tiếng Anh nhằm phát triển kỹ năng nghe –nói – đọc viết cho học sinh

Mục tiêu của môn tiếng Anh là nhằm hình thành và phát triển ở học sinh những kiến thức kỹ năng cơ bản về tiếng Anh và những phẩm chất trí tuệ cần thiết để tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động       

NCKHSPUD –SKKN MÔN Tiếng Anh THCS: Áp dụng một số kĩ thuật dạy học tớch cực vào việc luyện nghe núi tiếng anh cho học sinh lớp 6.

I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Để hoà nhập cùng sự phát triển của xã hội, theo kịp với tiến trình hội nhập WTO và sự phát triển không ngừng với nền giáo dục của thời đại, không thể thiếu ngoại ngữ, đặc biệt Tiếng Anh vì Tiếng Anh là ngôn ngữ chung trên thế giới được sử dụng để giao tiếp. Sử dụng Tiếng Anh thành thạo, giúp học sinh tự tin hơn khi bước vào cuộc sống. Để đạt được điều đó, học sinh phải được cung cấp các hệ thống kiến thức, kĩ năng cơ bản ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Từ đó chúng ta thấy tầm quan trọng trong việc đổi mới phương pháp giáo dục, sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương tiện hiện đại vào dạy học ở các nhà trường là rất cần thiết.

NCKHSPUD –SKKN MÔN Tiếng Anh THCS: Áp dụng phương pháp giao tiếp khi dạy language focus

Có nhiều quan điểm trong việc dạy học theo đường hướng giao tiếp (Commnunicative Language Teaching). Trong đó vai trò của người học được khẳng định rõ ràng. Theo Littlewood (1981) vai trò của người học không những tiếp nhận ngôn ngữ mà còn chủ động tích cực trong việc học ngôn ngữ. Thực vậy, theo Harmer (1983) thì communication  ám chỉ đến những hoạt động mà người học sử dụng ngôn ngữ làm một phương tiện giao tiếp và mục đích chính của người học là hoàn thành những bài tập giao tiếp được đề ra.

NCKHSPUD –SKKN MÔN Tiếng Anh THCS: Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 7 trong môn Tiếng Anh

  1.  TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Về định hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam khóa VIII đã phân tích và nhận định sâu sắc thực trạng phương pháp giáo dục và đạo tạo ở nước ta thời gian qua chậm đổi mới chưa phát huy được tính chủ động sáng tạo của người học, đồng thời nêu bật yêu cầu: “ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phụ lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học” Quan điểm của Đảng coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu – nay lại càng được nhận thức sâu sắc và toàn diện hơn, đặc biệt là phương pháp có tính chiến lược nhằm tạo ra một động lực cho những thay đổi cơ bản về phương pháp dạy học, thiết thực đáp ứng yêu cầu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước. Trong những yêu cầu thay đổi cấp bách đó, yêu cầu phát huy tính chủ động sáng tạo của người học đặt ra như một vấn đề nổi bật.

NCKHSPUD –SKKN MÔN Tiếng Anh THCS: Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: sử dụng trò chơi trong giờ học tiếng anh nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 7 bậc thcs

I.TÓM TẮT ĐỀ TÀI:

Đối với học sinh THCS, tiếng Anh là một bộ môn khó . Mặc dù phần lớn học sinh tuy hào hứng, có ý thức nắm bắt và sử dụng tiếng Anh, dùng tiếng Anh cho mục đích giao tiếp nhưng khả năng độc lập chưa tốt( ví dụ còn rụt rè, không tự tin và sợ mắc lỗi trong khi nói). Hơn nữa cơ hội giao tiếp giành cho các em gần như không có, thêm vào đó là tính thiếu kiên trì, chóng nản nên mục đích giao tiếp của các em không thực hiện được dẫn đến việc các em bỏ cuộc.