SKKN GDCD THCS

SKKN GDCD 8: Một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn giáo dục công dân bậc thcs

Đất nước ta đang bước vào một thế kỷ mới – một thế kỷ phát triển về khoa học, công nghệ, đòi hỏi con người phải có sự nỗ lực để theo kịp sự phát triển nhanh chóng của thời đại. Muốn xã hội ngày càng phát triển thì đòi hỏi phải có sự phát triển của con người, việc phát triển giáo dục đào tạo là chìa khoá để đi đến tương lai.

SKKN GDCD 8: Một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn gdcd bậc thcs

-Môn GDCD,nhằm giáo dục học sinh ,các chuẩn mực đạo đức phù hợp với quy định xã hội, qua đó hình thành nhân cách con người. Trong giảng dạy, từng bước phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, học sinh tham gia tích cực quá trình học tập, để tự phát hiện và chiếm lĩnh tri thức, hình thành kĩ năng và thái độ .

SKKN GDCD lớp 7: Phương pháp giảng dạy tiết hoạt động thực hành, ngoại khoá môn giáo dục công dân trong trường thcs

Đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá với nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thích ứng với cơ chế thị trường, chuẩn bị cho cuộc sống và có việc làm ngày càng tốt hơn, học sinh phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về mục đích, động cơ, thái độ học tập.

SKKN GDCD lớp 7: Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường thcs

Bảo vệ môi trường là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm, vì sự phát triển bền vững toàn cầu. Con người là một bộ phận của thiên nhiên, do đó con người sẽ không sống nổi nếu thiên nhiên không được bảo vệ. Nói cách khác, bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

SKKN GDCD lớp 7: Vận dụng một số phương pháp và kết hợp công nghệ thông tin vào giảng dạy môn GDCD bậc THCS

Trong xu thế đổi mới dạy học – giáo dục hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là một nhiệm vụ quan trọng. Một trong những tư tưởng đổi mới GD&ĐT hiện nay là luôn phấn đấu để đạt tới một nền giáo dục tiên tiến nhằm tạo ra con người năng động, sáng tạo có năng lực để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đáp ứng được nhu cầu của một xã hội mới. Giáo dục công dân là môn học trực tiếp góp phần hình thành nhân cách của học sinh.

SKKN GDCD lớp 7: Nghiên cứu về thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức học sinh của trường thcs nhằm đưa ra biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh

Hội nhập kinh tế ngoài mặt tích cực nó còn làm phát sinh những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm: Bản sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, hội nhập kinh tế quốc tế đưa vào nước ta những sản phẩm đồi trụy, phản nhân văn, reo rắc lối sống tự do tư sản, làm xói mòn những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

SKKN GDCD 6: Vận dụng một số phương pháp và kết hợp công nghệ thông tin vào giảng dạy môn gdcd thcs

Trong xu thế đổi mới dạy học – giáo dục hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là một nhiệm vụ quan trọng. Một trong những tư tưởng đổi mới GD&ĐT hiện nay là luôn phấn đấu để đạt tới một nền giáo dục tiên tiến nhằm tạo ra con người năng động, sáng tạo có năng lực để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đáp ứng được nhu cầu của một xã hội mới.