SKKN GDCD THCS

SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Tạo sự hứng thú trong phương pháp tổ chức trò chơi vào dạy học môn giáo dục công dân ở trường thcs

Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang có sự chuyển mình thì nguồn lực con người càng trở nên quan trọng. Hơn bao giờ hết giáo dục đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tham gia quyết định vào việc cung cấp những con người có đủ phẩm chất và năng lực để hoàn thành tốt sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Nâng cao chất lượng dạy học phần pháp luật trong môn Giáo dục công dân lớp 9

1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của kinh tế, văn hoá, xã hội khiến cho đất nước ta có nhiều biến đổi lớn. Bên cạnh sự phát triển đó vẫn còn tồn tại một số hành vi, chuẩn mực đạo đức, pháp luật bị giới trẻ thiếu hiểu biết vi phạm. Làm sao để có thể trang bị cho học sinh một cách tốt nhất những kiến thức pháp luật giúp học sinh sống và làm việc theo hiến pháp và phápluật đó là điều cần sự quan tâm của tất cả mọi người.

SKKN GDCD lớp 9: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước

Dân tộc Việt Nam ta cùng với các dân tộc trên thế giới, đang đứng trước một thế kỷ mới, thế giới của văn minh, hiện đại, khoa học, hiện đại đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội, công bằng, văn minh, thực hiện đúng Nghị quyết Trung ương II khoá VIII của Đảng: xác định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” nhằm nâng cao dân trí đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương hơn nữa là đất nước.

SKKN GDCD lớp 9: Phương pháp giảng dạy tiết hoạt động thực hành, ngoại khoá môn giáo dục công dân trong trường thcs

Đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá với nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thích ứng với cơ chế thị trường, chuẩn bị cho cuộc sống và có việc làm ngày càng tốt hơn, học sinh phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về mục đích, động cơ, thái độ học tập.

SKKN GDCD lớp 9: Tạo hứng thú cho học sinh trong các bài học thuộc chủ đề đạo đức môn giáo dục công dân lớp 9

Như chúng ta đã biết ngành giáo dục đã trải qua rất nhiều cuộc cải cách giáo dục và đã phấn đấu  thực hiện mục  tiêu đào  tạo  thế hệ trẻ,đáp ứng phù hợp với yêu cầu của các giai đoạn cách mạng mới. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn  còn  trăn  trở  cùng sự  chỉ  đạo  của Đảng  và  Nhà nước  về phương pháp giáo dục đào tạo nêu trên, tuy có được nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn học tập cũng như đời sống hằng ngày nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn.

SKKN GDCD lớp 9: Nghiên cứu về thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức học sinh của trường thcs

Hội nhập kinh tế ngoài mặt tích cực nó còn làm phát sinh những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm: Bản sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, hội nhập kinh tế quốc tế đưa vào nước ta những sản phẩm đồi trụy, phản nhân văn, reo rắc lối sống tự do tư sản, làm xói mòn những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hiện nay một số bộ phận thanh thiếu niên có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng về đạo đức, nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc, kém ý thức trong quan hệ cộng đồng, thiếu niềm tin trong cuộc sống, ý chí kém phát triển, không có tính tự chủ dễ bị lôi cuốn vào những việc xấu.