SKKN Công nghệ THCS

Đề tài NCKHSPUD-SKKN Công nghệ 9: sử dụng phương tiện dạy học, đồ dùng dạy học, giáo cụ trực quan (mô hình các phần tử, mạch điện, tranh vẽ) nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh qua các bài thực hành ở trường THCS xxx .

I. Tóm tắt đề tài

 

- Đồ dùng dạy học là một phương tiện dạy học cơ bản và quan trọng giúp học sinh có thể hiểu bài rõ hơn, thu hút được học sinh tham gia vào bài giảng, gây hứng thú và kích thích trí tò mò của học sinh. Đặc biệt giờ học có sử dụng đồ dùng dạy học phát triển được năng lực hành động của học sinh như quan sát, nhận xét, đánh giá và giải thích được các hiện tượng , nguyên lý hoạt động của mạch điện, bộ truyền, biến đổi chuyển động trong bộ môn Công nghệ .

SKKN Công nghệ 9:Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hành môn công nghệ 9

Tâm lý học lứa tuổi THCS có ghi nhận: Học sinh lứa tuổi THCS có bước nhảy vọt về thể chất lẫn tinh thần, các em đang tách dần thời thơ ấu để tiến sang giai đoạn phát triển cao hơn tạo nên nội dung cơ bản và sự khác biệt trong mọi mặt: thể chất, trí tuệ, tình cảm, đạo đức, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng xử lí tình huống, …

SKKN Công nghệ 9: Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hành công nghệ 9” – công nghệ 9 – mô đun lắp đặt mạch điện gia đình

Giáo dục và đào tạo là một vấn đề hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước, là biểu hiện trình độ phát triển của mỗi quốc gia. Vì vậy, ngay từ khi giành được chính quyền, Hồ Chủ Tịch đã chỉ rõ “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Do đó xác định Giáo dục và đào tạo là một nhiệm vụ quan trọng của cách mạng Việt Nam.

SKKN Công nghệ 8: Đổi mới cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn công nghệ lớp 8

I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Những yêu cầu đối với việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

Để việc đánh giá kết quả học tập của học sinh có hiệu quả thì yêu cầu về đánh giá phải đảm bảo phản ánh được mục tiêu dạy học, tính toàn diện và hệ thống, tính khách quan và chính xác. Căn cứ vào mục tiêu của bài, chương, phần để đề ra các câu hỏi, bài tập và tình huống kiểm tra phù hợp với 3 mức độ:

SKKN Công nghệ 8: một số bài tập vẽ kỹ thuật môn công nghệ 8

Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, các nghành công nghiệp như: Cơ khí , điện … ngày càng phát triển và ứng dụng rộng rãi. Mọi sản phẩm của các nghành công nghiệp từ dụng cụ, máy móc đến các thiết bị đều phải căn cứ theo bản vẽ kỹ thuật để tiến hành chế tạo, lắp ráp, vận hành, sữa chữa….

SKKN Công nghệ 8: kinh nghiệm biên soạn đề kiểm tra môn công nghệ 8

Kiểm tra, đánh giá là một quá trình được tiến hành một cách có hệ thống, được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình dạy học. Nhưng để thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá trước hết cần hiểu một khái niệm cơ bản trong kiểm tra, đánh giá:

SKKN công nghệ 7: Kinh nghiệm dạy tốt môn công nghệ lớp 7 trong trường trung học cơ sở

_ Công nghệ là môn khoa học thực nghiệm có nhiều thành tựu áp dụng trong khoa học kĩ thuật và đời sống. Giảng dạy bộ môn công nghệ trong nhà trường không chỉ đơn thuần là truyền thụ kiến thức lí thuyết mà còn phải rèn luyện cho học sinh kĩ năng cơ bản cần thiết để nắm chắc nội dung kiến thức cơ bản, có kĩ năng thực hành, vận dụng vào các trường hợp cụ thể không những trong thời gian ở nhà trường mà còn tạo điều kiện cho học sinh dễ dàng tham gia vào cuộc sống lao động sản xuất và kĩ thuật hiện đại sau này.

SKKN công nghệ 7: Phương pháp dạy kỹ thuật nông nghiệp môn công nghệ 7

Nước ta đang bước đầu vào một thế mới với nền công nghiệp hoá và hiện đại hoá mở đầu cho thập kỉ mới và thế kỉ mới đồi hỏi con người thông minh sáng tạo và năng động để làm chủ đất nước. Vì thế mà sự nghiệp giáo dục hiện nay được coi là “ Quốc sách hàng đầu”.Đào tạo nhân tài cho đất nước. Điều này khằng định rất rõ về vai trò và vị trí của người giáo viên, đặc biệt là người giáo viên THCS.