SKKN âm nhạc THCS

Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: Phương pháp sử dụng atlat địa lí việt nam trong dạy học để nâng cao kết quả học tập môn địa lí của học sinh lớp 12 trường THPT

  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong xu thế phát triển chung của xã hội, mọi người, mọi ngành, mọi nghề đều phải tự đổi mới để phát triển, ngành giáo dục cũng không nằm ngoài xu thế đó. Trên lĩnh vực giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học là một vấn đề đã được đề cập và bàn luận rất sôi nổi từ nhiều thập kỉ qua. Đổi mới phương pháp dạy học chính là nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục, đồng thời đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường. Đó là đào tạo con người phát triển toàn diện có đầy đủ đức – trí – thể – mĩ để thích ứng và theo kịp sự phát triển của xã hội. Một trong số những phương pháp đổi mới đó là ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Đối với môn mĩ thuật ở THCS việc ƯDCNTT vào dạy học làm cho bài học thêm sinh động, HS dễ hiểu, dễ nhớ, nhớ lâu hơn, từ đó biết cách làm và làm bài tốt hơn. Tuy nhiên vớí những nội dung khó tưởng tượng như hướng dẫn cách vẽ theo mẫu mà GV chỉ dùng lời nói và hình ảnh tĩnh để minh hoạ thì HS rất khó hình dung, việc tiếp thu bài của các em rất hạn chế. từ đó các em khó có thể hoàn thành bài vẽ đẹp, có cảm xúc.

NCKHSPUD, SKKN Mĩ thuật THCS: “Một số kĩ năng xử lí hình ảnh, đoạn phim trong soạn giảng bằng phần mềm PowerPoint ở môn mĩ thuật cấp THCS”.

I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Nhân loại đang đứng trước sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật hiện đại, hàng loạt phát minh mới ra đời, nâng cao tầm nhìn của con người. Khoa học công nghệ nói chung, môn sinh học nói riêng hàng ngày, hàng giờ đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, lượng thông tin, tri thức của nhân loại ngày càng đa dạng, phong phú và vươn tới đỉnh cao của nó.

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS

 

 

STT Tuyển tập đề tài NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS Số trang Tải về
1 NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS : Ứng dụng CNTT và sử dụng sơ đồ tư duy trong day học nhằm  nâng cao chất lượng môn âm nhạc ở trường THCS 27 Tải về
2 NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS: Ứng dụng giáo án điện tử nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh trong môn Âm nhạc ở trường THCS 22 Tải về
3 NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS : Phương pháp tích hợp và khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy phân môn Âm nhạc thường thức khối lớp 7-trường THCS 38 Tải về

 

NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS : Phương pháp tích hợp và khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy phân môn Âm nhạc thường thức khối lớp 7-trường THCS

  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI.

Mỗi chúng ta không thể làm ngơ trước một vườn hoa đẹp cũng như không thể không có cảm xúc trước một bài hát hay. Khi ta vui, buồn đều muốn tìm đến âm nhạc, nhờ âm nhạc nói hộ cảm xúc hay để làm vơi đi những tâm sự trong lòng. Đó là sự thể hiện cảm xúc mong được chia sẻ.

NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS: Ứng dụng giáo án điện tử nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh trong môn Âm nhạc ở trường THCS

  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Ngày nay, khoa học công nghệ thông tin phát triển rất mạnh mẽ. CNTT có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Chúng ta cũng có thể ứng dụng CNTT trong giảng dạy học sinh. Hình thức này khá mới mẻ và không ít giáo viên có nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên việc ứng dụng CNTT trong dạy học đã đem đến nhiều lợi ích mà cụ thể là kết quả học tập của học sinh. Học sinh có thể lãnh hội kiến thức một cách trực quan hơn, rõ ràng hơn và nhiều nội dung hơn.Vì vậy, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học là một yêu cầu quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học.

NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS : Ứng dụng CNTT và sử dụng sơ đồ tư duy trong day học nhằm nâng cao chất lượng môn âm nhạc ở trường THCS

Đề tài : Ứng dụng CNTT và sử dụng sơ đồ tư duy trong day học nhằm  nâng cao chất lượng môn âm nhạc ở trường THCS

  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI:

Ứng dụng CNTT nói chung và sử dụng sơ đồ tư duy nói riêng là yêu cầu quan trọng của đổi mới PPDH. Trường THCS Xxx cũng như các trường học khác cần quan tâm đến việc ứng dụng CNTT và sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học cho các môn học trong đó có môn âm nhạc ở trường THCS. Như chúng ta đã biết âm nhạc là một môn nghệ thuật của âm thanh lấy âm thanh để diễn tả nọi dung tư tưởng tình cảm.