Skkn-nckhspud môn Toán lớp 12: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN


Skkn-nckhspud môn Toán lớp 12: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12, ..

SKKN Toán 12, NCKHSPUD Toán 12

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Skkn-nckhspud môn Toán lớp 12: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN

     Thông thường để viết phương trình mặt phẳng cần phải xác định hai yếu tố:

-         Một véc tơ pháp tuyến

-         Một điểm mà mặt phẳng đi qua

Như vậy việc đầu tiên là cần xác định một véc tơ pháp tuyến, có những cách sau để xác định véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng:

-         Dùng định nghĩa tức là nếu có một véc tơ khác véc tơ – không có giá vuông góc với mặt phẳng thì véc tơ đó sẽ là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng.

-         Nếu có hai véc tơ không cùng phương có giá nằm trên mặt phẳng thì tích có hướng của hai véc tơ sẽ là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng.

-         Nếu có hai véc tơ không cùng phương, một véc tơ có giá nằm trên mặt phẳng, véc tơ kia có giá song song với mặt phẳng thì tích có hướng của hai véc tơ cũng là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng.

-         Nếu có hai véc tơ không cùng phương, có giá song song với mặt phẳng thì tích có hướng của hai véc tơ cũng là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng.

Trên cơ sở kiến thức hình học không gian lớp 11, có các cách xác định  mặt phẳng như sau:

-         Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng cho trứơc .

-         Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua một đường thẳng và một điểm không nằm trên đường thẳng đó.

-         Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua hai đường thẳng cắt nhau.

-         Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua hai đường thẳng song song.

-         Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua một điểm và song song với một mặt phẳng cho trước.

-         Cho hai đường thẳng chéo nhau có một và chỉ một mặt phẳng đi qua một đường thẳng và song song với một đường thẳng còn lại.

-         Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.

-         Có một mặt phẳng đi qua một đường thẳng và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

-         Có một mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với hai mặt phẳng cắt nhau cho trước.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan