Skkn-nckhspud môn Toán lớp 12 in luôn: SỬ DỤNG TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI VÀO CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC SƠ CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC PHỔ THÔNG – NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ KHÁI QUÁT HÓA KHI GIẢI TOÁN.


Skkn-nckhspud môn Toán lớp 12 in luôn: SỬ DỤNG TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI VÀO CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC SƠ CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC PHỔ THÔNG – NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ KHÁI QUÁT HÓA KHI GIẢI TOÁN.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12, ..

SKKN Toán 12, NCKHSPUD Toán 12

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Skkn-nckhspud môn Toán lớp 12 in luôn: SỬ DỤNG TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI VÀO CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC SƠ CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC PHỔ THÔNG – NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ KHÁI QUÁT HÓA KHI GIẢI TOÁN.

SỬ DỤNG TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI VÀO CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC SƠ CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC PHỔ THÔNG – NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ KHÁI QUÁT HÓA KHI GIẢI TOÁN.

 

1- TÓM TẮT:

Các bài toán hình học sơ cấp trong chương trình toán học phổ thông có rất  nhiều bài toán phức tạp, học sinh luôn gặp khó khăn trong việc định hướng cách giải bài toán. Vì vậy tôi đưa ra đề tài này nhằm khơi dậy cho học sinh hướng suy nghĩ độc lập, sáng tạo khi đứng trước một bài toán hình khó và từ đó tiếp tục mở rộng, khái quát hóa cho các bài toán tổng quát.

2- GIỚI THIỆU :

Giáo viên có thể định hướng cách giải các bài toán trên cơ sở :

    + Lý thuyết ánh xạ: tọa độ trọng tâm , tọa độ afin , tính chất tương đương  …

    + Tính chất bất biến của ánh xạ như : tính thẳng hàng, đồng quy, tỷ số các đoạn thẳng cùng phương, tỷ số đơn, song song, độ dài đoạn thẳng, góc, các bài toán về lượng…

   + Tính bất biến của phép dời hình .

   + Tính đồng dạng , tích vô hướng …

3- PHƯƠNG PHÁP :

          Từ những kiến thức toán học hiện đại mà giáo viên đã nắm được, người dạy có thể định hướng giải bài toán và chuyển về cách giải phổ thông cho phù hợp với học sinh, từ đó giúp học sinh nghiên cứu, mở rộng, khái quát hóa để có được các bài toán tổng quát , dựa trên những phương pháp cơ bản : 

1. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn.

2. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra thùc tiÔn .

3. Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm s­ ph¹m.

4. Ph­¬ng ph¸p thèng kª.

4- KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU :

          Kỹ năng giải toán trong nội dung đề tài này rất cần thiết đối với giáo viên khi rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh và rất thiết thực đối với  học sinh khá giỏi, giúp các em có những nhìn nhận tổng quan khi gặp một bài toán khó.

 

 

5- THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU :

         Thông qua các bài tập cụ thể, đơn giản, mở rộng và khái quát các bài toán tổng quát phức tạp.

 6- QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU :

          Tác động đối với học sinh phổ thông có thể từ bậc THCS đến THPT. Dùng toán học hiện đại để áp dụng vào hình học sơ cấp.

7- ĐO LƯỜNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU:

          Sau khi hướng dẫn học sinh qua các ví dụ cụ thể , giáo viên cho học sinh tự suy nghĩ , giải một số bài toán có tính chất tương tự , hoặc yêu cầu học sinh tự xây dựng bài toán tổng quát. Giáo viên đánh giá kết quả thu nhận được qua sự phản hồi từ phía học sinh.

8- PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ

  Qua quá trình áp dụng với nhóm học sinh khá giỏi, tôi nhận thấy học sinh tiếp cận bài toán dễ dàng và có hứng thú hơn khi giải các bài toán tương tự.

   Tôi thiết nghĩ cần tiếp tục điều chỉnh , mở rộng hướng suy nghĩ và áp dụng nhiều tính chất khác nữa của môn hình học để không ngừng phát triển tư duy sáng tạo trong giải toán cho học sinh.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan