SKKN QL-Văn thư- Kế toán-… mầm non

Tuyển tập SKKN dành cho hiệu trưởng, hiệu phó, văn thư, thủ quĩ, kế toán, lao công, bảo vệ, cantin, phục vụ, công đoàn, …

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non in luôn: xây dựng môi trường hoạt động giáo dục thể chất qua việc cải tạo sân hội trường thành phòng hoạt động giáo dục thể chất

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

  1. Lý do chọn đề tài.

Cùng với công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước từ nhiều năm nay, giáo dục nước ta cũng tìm kiếm một giải pháp tiên tiến để tiến tới xây dựng một phương án giáo dục hiện đại trong thế kỉ 21. Nhằm đào tạo ra những con người có tri thức, kỹ năng, tự chủ năng động sáng tạo, giàu lòng nhân ái. Như chúng ta đã biết, giáo dục mầm non là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho ngành giáo dục vớimục tiêu giáo dục phát triển trẻ một cách toàn diện, trong đó giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng, trang bị cho trẻ một sức khỏe tốt, phát triển cân đối hài hòa, mạnh dạn tự tin, có ý thức tổ chức kỷ luật, có khả năng cảm nhận nguy hiểm và ý thức an toàn trong vận động, đồng thời giáo dục cho trẻ những phẩm chất đạo đức, ý chí lành mạnh. Chính vì thế công tác giáo dục phát triển thể chất cho trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chương trình giáo dục mầm non, thể hiện qua việc thực hiện chuyên đề “ Xây dựng môi trường hoạt động giáo dục thể chất ” nhằm đào tạo ra những con người phát triển toàn diện trong thời kỳ hội nhập.

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non in luôn: một số biện pháp để chỉ đạo công tác thi đua trong trường mầm non

Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc ta đã dạy “ Thi đua là yêu nước”.

Bằng những lời lẽ giản dị thiêng liêng, cao quý đó Bác đã khẳng định vai trò to lớn của việc thi đua! Người đã động viên cổ vũ khơi dậy tinh thần yêu nước qua các phong trào thi đua thông qua việc tổ chức Đại hội để biểu dương những tấm gương xuất sắc. Anh hùng chiến sĩ đã đạt nhiều danh hiệu tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực  Văn hoá – Giáo dục – Lao động – Học tập.

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non in luôn: một số biện pháp tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc phụ huynh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non

- Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức CSGD trẻ mầm non có ý nghĩa quan trọng và là nhiệm vụ thiết thực đối với trường mầm non. Góp phần thực hiện mục tiêu CSGD trẻ. Nhà trường và gia đình cần chia sẻ trao đổi thông tin để có các biện pháp giáo dục trẻ đạt hiệu quả mong muốn.

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non in luôn: một số biện pháp phòng chống béo phì và suy dinh dưỡng cho trẻ ở trường mầm non

Tên sáng kiến: “Một số biện pháp phòng chống béo phì và suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non”

1. Tóm tắt tình trạng giải pháp đã biết:

Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu của công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non.

Căn cứ vào kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ của trường mầm non  xxx .

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non in luôn: Một số biện pháp thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục trong trường mầm non

Chủ trương huy động xã hội hoá giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề cần thiết và cần làm ngay vì nó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo của nhân dân về tầm quan trọng và vai trò của giáo dục mầm non. Trên cơ sở xã hội hoá giáo dục tạo nguồn cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi tạo môi trường học tập tốt cho các cháu đảm bảo mọi điều kiện phát triển của ngành giáo dục mầm non.

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non in luôn: một số biện pháp giúp giáo viên tổ chức tốt hoạt động giáo dục thể chất

1/ Tóm tắt tình trạng giải pháp đã biết

Với đề tài tổ chức tốt hoạt động giáo dục thể chất, cũng đã có nhiều tác giả đề cập đến như:

+ “Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục thể chất”của cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến – NhaTrang

+ Một số biện pháp giúp trẻ tích cực tham gia hoạt động phát triển thể chất của cô giáo Đỗ Thảo Nguyên

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non – Phần II

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non – Phần II

Các đề tài NCKHSPUD mầm non này cũng có thể sử dụng làm tiểu luận QLNN ngạch chuyên  viên lĩnh vực giáo dục, Tiểu luận trung cấp chính trị giáo dục ….

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non: Chỉ đạo phong trào thi đua trong trường mầm non

Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc ta đã dạy “ Thi đua là yêu nước”.

Bằng những lời lẽ giản dị thiêng liêng, cao quý đó Bác đã khẳng định vai trò to lớn của việc thi đua! Người đã động viên cổ vũ khơi dậy tinh thần yêu nước qua các phong trào thi đua thông qua việc tổ chức Đại hội để biểu dương những tấm gương xuất sắc. Anh hùng chiến sĩ đã đạt nhiều danh hiệu tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực  Văn hoá – Giáo dục – Lao động – Học tập.

Ngày nay toàn Đảng toàn dân ta vẫn tiếp tục duy trì và phát huy thực hiện lời di chúc thiêng liêng đó  của Bác.

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non: nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ qua việc chỉ đạo rèn kỹ năng vệ sinh răng miệng cho học sinh 5 – 6 tuổi trường mầm non .

I.& TÓM TẮT

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, NiÒm vui đó là khi trẻ được ở bên cô giáo và bên bạn bè, trẻ được chơi – được học. Và như vậy phần lớn thời gian sinh hoạt của trẻ đều thực hiện ở trường, ở lớp với cô giáo với bạn bè. Đối với trẻ mầm non nói chung và trẻ mẫu giáo nói riêng thì có nhiều kỹ năng quan trọng mà trẻ cần phải biết, cần phải được rèn luyện trước khi tập trung vào các hoạt động học. Thực tế cho thấy những kỹ năng quan trọng nhất trẻ phải học vào những năm tháng đầu đời, chính là những kỹ năng sống như: giao tiếp tự tin, chăm sóc bản thân, sống gọn gàng ngăn nắp,  yêu thương, đồng cảm, chia sẻ, hợp tác, làm việc theo nhóm… Như vậy, việc xác định được các kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi của trẻ, sẽ giúp giáo viên lựa chọn đúng những nội dung trọng tâm để rèn cho trẻ. Kỹ năng chăm sóc bản thân là một trong những kỹ năng giúp trẻ lao động tự phục vụ, ý thức về bản thân. Để thực hiện chuyên đề “Củng cố nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non” có rất nhiều đề tài đã đề cập đến vấn đề này một cách toàn diện nhưng mới chỉ quan tâm nhiều tới cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ của giáo viên…. chứ chưa đề cập nhiều đến việc rèn kỹ vệ sinh cá nhân cho trẻ. Trong khuôn khổ của đề tài tôi muốn đề cập là việc nâng cao kỹ năng vệ sinh răng miệng cho trẻ 5 – 6 tuổi trường mầm non  xxx  thông qua việc tổ chức các trò chơi trong hoạt động chiều.

Thực hiện nghiên cứu này tôi chắc chắn rằng sẽ đem lại hiệu quả rất nhiều trong việc rèn kỹ năng vệ sinh cho trẻ, góp phần thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non”

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non: xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ

I. TÓM TẮT TÌNH TRANG GIẢI PHÁP ĐÃ BIẾT :

Đã có rất nhiều tài liệu, kinh nghiệm viết về công tác xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong các tổ chức, cơ quan xí nghiệp như: Đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác tổ chức cán bộ; ( Tập san xây dựng Đảng); Kinh nghiệm của người cán bộ làm công tác dân vận, ; Xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong hội phụ phụ nữ nhà trường . Trong các giải pháp này các tác giả đã đề cập đến nhiều biện pháp xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể như: Giải quyết mối bất hoà giữa các thành viên trong tập thể, dùng tình cảm, sự quan tâm của người lãnh đạo với nhân viên, làm tốt công tác thi đua khen thưởng… nhằm động viên khơi dậy lòng nhân ái của con người Việt Nam.

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non: một số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non

I. TÓM TẮT TÌNH TRANG GIẢI PHÁP ĐÃ BIẾT :

Chăm sóc giáo dục trẻ từ tuổi mầm non là nhiệm vụ của toàn dân từ gia đỡnh đến nhà trường và toàn xó hội hiện nay đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến sự nghiệp trồng người điều đó được thể hiện (Việt nam là nước thứ 2 trên thế giới ký cụng ước về quyền trẻ em). Hiện nay xó hội phỏt triển đời sống nhân dân ngày càng tăng, điều kiện sống của mỗi gia đỡnh cũng tăng theo, xong số con trong mỗi gia đỡnh giảmđũi hỏi chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ cũng cao hơn. Nhu cầu của trẻ không dừng ở mức ăn no, ăn ngon mặc ấm mà trẻ cần ăn hợp lý, mặc đẹp, sống và sinh hoạt trong môi trường trong sạch, lành mạnh an toàn.

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non: một số biện pháp hướng dẫn giáo viên rèn luyện và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm non

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” câu nói ấy là một trong 5 điều Bác Hồ đã dạy các em nhỏ. Vậy các em nhỏ ngày nay, đặc biệt là trẻ mầm non đã làm được những việc nhỏ nhất tùy theo sức của mình theo lời Bác Hồ đã dạy chưa? Tôi thiết nghĩ câu nói ấy là lời Bác Hồ dạy các em nhỏ nhưng đồng thời cũng là một trong những nhiệm vụ của người lớn, đặc biệt là các nhà giáo dục và các bậc phụ huynh học sinh.

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non: một số biện pháp hướng dẫn giáo viên rèn luyện và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm non

 

Đề tài:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP  BỒI  DƯỠNG CHUYÊN MÔN GIÚP GIÁO VIÊN TỔ CHỨC TỐT HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI.

PHẦN I:  ĐẶT VẤN ĐỀ

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, trong những năm gần đây cùng với sự nỗ lực đổi mới của ngành giáo dục, thì giáo dục mầm non cũng đã tiến hành đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục. Đổi mới cách xây dựng và tổ chức môi trường giáo dục trẻ là một vấn đề cốt yếu trong việc đổi mới chương trình giáo dục mầm non.

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non: một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn giúp giáo viên tổ chức tốt hoạt động vui chơi.

 

Đề tài:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP  BỒI  DƯỠNG CHUYÊN MÔN GIÚP GIÁO VIÊN TỔ CHỨC TỐT HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI.

PHẦN I:  ĐẶT VẤN ĐỀ

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, trong những năm gần đây cùng với sự nỗ lực đổi mới của ngành giáo dục, thì giáo dục mầm non cũng đã tiến hành đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục. Đổi mới cách xây dựng và tổ chức môi trường giáo dục trẻ là một vấn đề cốt yếu trong việc đổi mới chương trình giáo dục mầm non. Chính vì vậy trong năm học gần đây Sở GD& ĐT  xxx  đã chỉ đạo các nhà trường tích cực xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ thông qua hoạt động vui chơi. Như chúng ta đã biết vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo, thông qua chơi trẻ được hình thành và phát triển nhân cách. Khi chơi cũng là dịp tốt nhất để phát triển  khả năng quan sát, tưởng tượng, năng lực phán đoán.

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non: một số biện pháp chỉ đạo thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non.

2. Tóm tắt nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến:

- Tính mới, tính sáng tạo:

Theo mục tiêu của Tiểu đề án “Đưa nội dung giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu vào các cơ sở GDMN giai đoạn 2011-2015”, theo sự chỉ đạo chuyên môn ngành học mầm non năm học 2013 – 2014 là năm đầu tiên thực hiện chuyên đề lồng ghép.Vì vậy tôi luôn trăn trở suy nghĩ làm thế nào để giáo viên có kỹ năng, phương pháp hình thức tổ chức tích hợp nội dung giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu vào trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo trong trường mầm non vừa đảm bảo theo yêu cầu của chương trình, phù hợp với địa phương, vừa sáng tạo, phù hợp với tâm sinh lý của trẻ tạo cho trẻ kiến thức cũng như kỹ năng để thích ứng với biến đổi khí hậu, làm giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cho trẻ đồng thời góp phần thực hiện hành động, lối sống văn minh tại nhà trường. Chính vì thế tôi đã đi sâu nghiên cứu “Một sốbiện pháp chỉ đạo thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non”.

Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ thông qua hoạt động thi đua

 “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” lời dạy của Bác Hồ như kim chỉ nam cho mối người dân Việt nam và quan trọng, cần thiết cho mỗi nhà quản lý. Bởi nếu không có thi đua thì hiệu quả trong công việc sẽ thấp và khi phát động thực hiện các nội dung để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ sẽ rất khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non: một số yêu cầu đối với giáo viên trong tổ chức thực hiện chương trình giúp nâng cao chất lượng

  1. GIỚI THIỆU

 * Cơ sở lý luận:

          Mục tiêu chương trình giáo dục mầm non mới nhằmchuẩn bị cho trẻ một hành trang toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, ngôn ngữ, thẩm mỹ và hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một- Mục tiêu chương trình giáo dục mầm non mới nhằmchuẩn bị cho trẻ một hành trang toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, ngôn ngữ, thẩm mỹ và hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một.