SKKN Lịch sử 9: giải pháp phục vụ cho việc sử dụng đồ dùng trực quan theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bài 28 – xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sài gòn ở miền nam (1954-1965)” lớp 9


Giáo dục và đào tạo đóng vai trò chủ yếu trong việc giữ gìn phát triển và truyền bá tri thức nhân loại.

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ hiện nay, trí tuệ trở thành động lực chính của sự tăng tốc phát triển giáo dục và đào tạo, được coi là nhân tố quyết định sự thành bại của mỗi quốc gia trên trường quốc tế và sự thành đạt của mỗi ngươi trong cuộc sống. Chính vì vậy, chính phủ và nhân dân đánh giá cao vai trò của giáo dục và đào tạo, coi Giáo dục là quốc sách hàng đầu và tiến hành cải cách Giáo dục.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan