SKKN Lịch sử 7: làm thế nào để phát huy tính tích cực của hs trong tiết dạy lịch sử 7?


Đặc thù môn Lịch Sử là môn xã hội đi sâu làm sáng tỏ, ghi nhớ lại những sự kiện Lịch sử chính, những nét về quá trình phát triển của lịch sử dân tộc, trên cơ sở biết những sự kiện cơ bản nhất của từng giai đoạn, những sự kiện quan trọng, nguyên nhân, diễn biến, những vấn đề liên quan đến lịch sử dân tộc.

Loại file: word - Số trang: 12 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Xuất phát từ tình hình thực tiễn của đất nước, đặc biệt là trước cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật ngày càng phát triển, việc chỉnh lí chương trình Giáo Dục và thay đổi nội dung sách giáo khoa là vấn đề rất cấp thiết và vô cùng quan trọng, để đạt được mục tiêu ” Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, Văn minh”. Đòi hỏi phải chú trọng đến vấn đề giáo dục và áp dụng phương pháp mới, được Đảng và nhà nước khẳng định là “quốc sách hàng đầu”. Hiện nay vấn đề để học sinh muốn học được tốt, vận dụng tốt môn học này cần phải thực hiện áp dụng phương pháp đổi mới sử dụng đồ dùng trực quan trong học tập hệ thông các câu hỏi, và tổ chức các em học nhóm đó là vấn đề cấp bách một dấu chấm hỏi đặt ra.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan