SKKN Hóa học 12: xây dựng và tuyển chọn một số bài trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn về tính chất hóa học mà học sinh dễ nhầm trong chương trình trung học phổ thông giúp nâng cao kết quả học tập môn Hóa THPT


- Xây dựng hệ thống các câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn về tính chất hóa học trong chương trình hóa học  phổ thông nhằm nâng cao chất lượng dạy-học môn hóa học ở trường phổ thông.

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/- Sử dụng phương pháp TNKQ tạo điều kiện tốt nhất cho việc điều chỉnh hợp lý công tác giảng dạy của giáo viên.

- Dùng hệ thống các câu hỏi TNKQ mà học sinh dễ nhầm cho học sinh tự nghiên cứu biết xác định kiến thức chuẩn của môn học,có thể tổ chức học nhóm, trao đổi thảo luận các quan điểm,.. để nhận thức được vấn đề một cách sâu sắc, đồng thời làm tăng hứng thú và nhu cầu học tập cho học sinh.

- Tổ chức kiểm tra trên giấy góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra- đánh giá.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan