SKKN Hóa học 12: Xây dựng hệ thống bài tập bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ dùng cho việc việc bồi dưỡng HSG Quốc gia nhằm nâng cao kết quả thi của đội tuyển


+ Nghiên cứu tài liệu về cơ sở lý luận, có liên quan đến đề tài.

+ Nghiên cứu tài liệu có tính chất lý luận về học sinh chuyên hoá ở trường

+ Thực tiễn dạy và học theo tài liệu giáo khoa chuyên.

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/+ Đọc và nghiên cứu các sách về hoá học hữu cơ, các trang web, các bài giảng

của các trường đại học.

+ Nghiên cứu cách ra một đề bài tập về hoá học hữu cơ theo từng dạng cụ thể

+ Sử dụng các dữ kiện trong các luận văn, luận án, các bài báo khoa học về thực nghiệm để tìm cách nghĩ ra bài tập sao cho phù hợp với thực tế bồi dưỡng  HSGQG.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan