SKKN Hóa học 12: rèn tư duy học sinh thông qua một số dạng bài tập điện phân – hóa học 12 nâng cao


Khi nối 2 điện cực của bình điện phân đến 2 cực của nguồn điện một  chiều ( pin, acquy), ta có các hiện tượng sau:

- Cation đi về catot (điện cực âm), Anion đi về anot (điện cực dương).

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/- Tại catot xảy ra quá trình nhận electron (quá trình khử) các cation kim loại thành kim loại tự do hoặc nước, hoặc cả hai.

                    Mn+  + ne     → M

                    H2O  + 2e    →  H2↑  + 2OH-

- Tại anot xảy ra quá trình nhường electron (quá trình oxi hóa) các anion gốc axit hoặc nước hoặc cả hai.

                    Xm-   → X  + me

                    2H2O  → O2↑ + 4e  + 4H+


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan