SKKN Hóa học 12: Đổi mới phương pháp hướng dẫn học sinh cân bằng axit – bazơ trong dung dịch chất điện li


Đạibộ phận các phản ứng hóa học hiện nay được xem hoặc là phản ứng axit – bazơ hoặc là phản ứng oxi hóa – khử. Phản ứng axit – bazơ  là rất quan trọng cả về mặt  nghiên cứu lí thuyết và mặt ứng dụng hóa học vào thực tiễn. Trong 10 hóa chất mà thế giới sản xuất hiện nay thì có tới 6 chất là axit hoặc baz ơ, đó là: H2SO4, CaO, NH3, NaOH, H3PO4 và HNO3.

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Phản ứng axit – bazơ là phản ứng quan trọng, thường xuyên xảy ra trong dung dịch. Để hiểu và suy đoán được tính chất axit – bazơ trong dung dịch cần cần nắm được thuyết Bronxtet về axit – bazơ.

Để giải bài toán định lượng cần biết cách mô tả cân bằng trong các hệ axit – bazơ khác nhau: axit , bazơ mạnh, đơn axit, đơn bazơ yếu; đa axit, đa bazơ, các chất lưỡng tính, các phức hiđroxo của các ion kim loại. Việc tính toán thường được tính theo định luật tác dụng khối lượng và định luật bảo toàn proton.


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan