SKKN GDCD lớp 7: Phát huy việc sử dụng ảnh trong giờ học gdcd để cho hs phát hiện kiến thức và củng cố kiến thức đạo đức và pháp luật “


Trong phạm vi  đề tài này, tôi xin được trình bày  công tác sưu tập Ảnh (tranh ảnh ) và sử dụng ảnh  trong giờ dạy  GDCD  nhằm thực hiện  ba chức năng sau:+Kích thích  HS phát hiện  hành vi đạo đức hoăùc pháp luật thông qua hình ảnh có trong tay  đựơc trực tiếp  quan sát  tại lớp .

+  Cung cấp, giáo dục hành vi  đạo đức  và hình thành những chuẩn mực pháp luật cơ bản  cho HS.

+ Củng cố kiến thức  bài học  hình thành kỉ năng  thực hành thông qua trò chơi xếp ảnh theo đề tài định sẵn.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan