SKKN GDCD lớp 7: Một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn GDCD bậc thcs


Hiện nay, đất nước ta đang “Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước,tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển theo con đường x hội chủ nghĩa” (NQ -TW Đảng  KhóaIX),

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/cùng với sự kiện trn, hệ thống gio dục nĩi chung , từng bậc học nói riêng, ra sức phấn đấu thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình sch gio khoa , đổi mới phương pháp giảng dạy, nng cao chất lượng giáo dục theo chủ trưông của Đảng và Nhà nước, nhằm mục đích nâng cao trình độ hiểu biết của học sinh về mọi mặt, đáp ứng “ mục  tiêu giáo  dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện” (Luaät -GD). . Xác  định  được  nhiệm  vụ  trên, Bộ môn giáo dục công dân, ở  trường  trung học  cơ  sở  có  một  vị  trí vai trị quan trọng trong việc góp phần trực tiếp đào tạo nhân cách  con người,  có được phẩm chất đạo đức  cần thiết, trong giảng dạy làm thế nào tạo cho được sự hứng thú học tập bộ môn,huy đọng sự tham gia tích cựccủa HS , từ đó mới nng cao chất lượng bộ mon GDCD bậc THCS.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan