SKKN GDCD 6: Phương pháp giảng dạy tiết hoạt động thực hành, ngoại khoá môn giáo dục công dân trong trường thcs


Đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá với nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thích ứng với cơ chế thị trường, chuẩn bị cho cuộc sống và có việc làm ngày càng tốt hơn, học sinh phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về mục đích, động cơ, thái độ học tập.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Thay cho tâm lí ỷ lại của thời bao cấp sẽ là sự tháo vát, năng động tự tạo việc làm. Học sinh sẽ ý thức được rằng học tập tốt trong nhà trường là hứa hẹn một tương lai tốt đẹp, sự thành đạt trong cuộc đời; phấn đấu trong học tập để có thực lực đạt tới vị trí kinh tế xã hội phù hợp với năng lực của mình. Với một đối tượng như vậy, đòi hỏi nhà trường phải có sự chuyển biến tích cực, sự đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học- giáo dục.

Trong nhà trường THCS mỗi môn học đều có vị trí vai trò, ý nghĩa riêng. Tuy nhiên môn giáo dục công dân (GDCD) là một trong những môn học cơ bản nhằm giáo dục đạo đức và pháp luật trong nhà trường. Môn GDCD ở trường THCS nhằm giáo dục cho các em các chuẩn mực của xã hội, đối với người công dân ở mức độ phù hợp với lứa tuổi; trên cơ sở đó góp phần hình thành những nhân cách của con người Việt Nam, giúp các em tự hoàn thiện để vươn tới cái chân, thiện, mỹ, trong cuộc sống trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với xu thế phát triển và tiến bộ của thời đại.

Không phải là ai ai cũng có thể lĩnh hội và nắm bắt cải tiến ngay, vận dụng ngay môn học GDCD một cách có hiệu qủa, bởi nó còn phụ thuộc vào  nhiều yếu tố : Có thể là tri thức, phương pháp của người thầy, có thể do đối tượng học sinh, do quan niệm về môn học này là môn học phụ, còn tuỳ thuộc vào nội dung cụ thể của mỗi bài học,…Vì vậy mà tôi thấy còn rất nhiều băn khoăn trăn trở về phương pháp giảng dạy, nhất là phương pháp giảng dạy tiết hoạt động thực hành, ngoại khoá môn giáo dục công dân trong trường THCS.  Tôi mạnh dạn viết lên những suy nghĩ của mình về thực trạng dạy tiết học ngoại khoá, thực hành môn giáo dục công dân trong các nhà trườngTHCS hiện nay đồng thời nêu lên một số bài học kinh nghiệm của bản thân- là một người trực tiếp giảng dạy – về vấn đề này.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan