SKKN thể dục, NCKHSPUD thể dục: Tiếp tục Lựa chọn một số bài tập tối ưu nhất nhằm nâng cao thành tích môn Nhảy xa cho đối tượng học sinh khối 8


SKKN thể dục, NCKHSPUD thể dục: Tiếp tục  Lựa chọn một số bài tập tối ưu nhất nhằm nâng cao thành tích  môn Nhảy xa cho đối tượng học sinh khối 8

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI:

Khi sự nghiệp giáo dục của nước nhà ngày càng phát triển thì việc bồi dưỡng sức khỏe, thể lực và phát hiện nhân tài TDTT là một trong những nhiệm vụ chính trị cơ bản trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Giáo dục thể chất là một mặt không thể thiếu được trong mục tiêu đào tạo và phát triển con người toàn diện. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, vấn đề tăng cường sức khỏe và thể lực cho học sinh  trở thành một nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa chiến lược của toàn Đảng ta. Rèn luyện sức khỏe và phát triển thể lực cho học sinh tức là đã rèn luyện cho các em  phát triển toàn diện, giúp các em hoàn thiện dần những phẩm chất nhân cách cơ bản của con người và các em có những thành tích cao cho môn học với mong muốn cống hiến hết sức mình cho thành tích thể thao của nước nhà, cho sự phồn vinh của dân tộc ta.

Nhưng muốn các em có ý thức, có tinh thần tập luyện để phát triển toàn diện cả về sức khỏe – thể lực và thành tích cao đối với môn học thì vấn đề là người thầy (cô) phải biết chọn lựa những giải pháp tối ưu nhất để học sinh tích cực tập luyện và tập luyện có hiệu quả cao. Chính vì lí do trên tôi quyết định nghiên cứu đề tài: “ Tiếp tục lựa chọn một số bài tập tối ưu nhất nhằm nâng cao thành tích nhảy xa cho học sinh lớp 8”  trường THCS  xxx  – Năm học 2012- 2013.

Trong đề tài này tôi quan tâm hướng dẫn học sinh hiểu về nội dung nhảy xa, kỹ năng tập luyện cơ bản thông qua các bài tập thể lực và kỹ thuật của nội dung nhảy xa. Giải pháp của tôi tiến hành như sau:

ü     Hệ thống các bài tập cơ bản nhằm phát triển sức khỏe và thể lực cho học sinh.

ü     Hệ thống các bài tập tối ưu nhất  cho nôị dung cần tập luyện giai đoạn Chạy đà – Giậm nhảy nhảy xa.

ü      Cho học sinh hiểu ý nghĩa của 4 giai đoạn kĩ thuật đối với việc ảnh hưởng thành tích của môn học.

ü     Đưa ra hệ thống tập luyện chuyên môn phù hợp nhất làm rõ sự phát triển về sức khỏe và thành tích của môn nhảy xa.

ü     Tổ chức cho học sinh tập luyện, phát hiện và giải quyết những tình huống cụ thể trong quá trình luyện tập phát sinh.

ü     Rèn kỹ năng tập luyện nội dung môn học.

          Đề tài nghiên cứu đươc tiến hành trên hai nhóm học sinh, tôi lấy bất kỳ 30 học sinh ở lớp 8A2 làm nhóm thực nghiệm và 30 học sinh  ở lớp 8A1 làm nhóm đối chứng với số lượng nam và nữ tương đương nhau. Giải pháp thực nghiệm trong phạm vi 6 tuần mỗi tuần 4 tiết ngoại khóa tại trường THCS  xxx .

              Kết quả cho thấy những tác động đã có sự tin cậy rõ rệt tới sức khỏe và thành tích tập luyện của học sinh. Trước khi tiến hành thực nghiệm, nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng có kết quả tương đương nhau: Nhóm thực nghiệm có giá trị TBC là 2.93, nhóm đối chứng cũng có gía trị TBC là 2.93. Sau khi tiến hành thực nghiệm, nhóm thực nghiệm đạt kết qủa cao hơn nhóm đối chứng thông qua thành tích tập luyện của các em.  Thành tích sau tác động của nhóm thực nghiệm (có giá trị TBC là 3.20) cao hơn so với thành tích kiểm tra của nhóm đối chứng (có giá trị TBC là 2.96),  độ lệch chuẩn là 0.258 và giá trị p của phép kiểm chứng T.Test là 0.0002318. Cho  thấy đã có sự khác biệt rất lớn giữa thành tích trung bình của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng và sự chênh lệch này hoàn toàn có ý nghĩa sau khi thực nghiệm.  Điều này cho ta thấy việc lựa chọn các giải pháp tập luyện cho môn học đã mang lại kết quả rất khả quan.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan