SKKN Đoàn đội: Giáo dục học sinh thông qua một số hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản HCM


  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
  2. Cơ sở lý luận:

1.1.   Đặc điểm của đoàn thanh niên trường học:

Giáo dục học Mác-Lê-Nin chỉ rõ: Muốn đào tạo con người theo mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra thì cần:

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/-      Giải quyết tốt hai phép biện chứng: Học sinh – môi trường giáo dục khách thể, chủ thể cả học sinh trong tình huống thống nhất của nó.

-      Thông qua hoạt động tự giác tích cực, sáng tạo của học sinh trong thực tiễn, xây dựng và bảo vệ đất nước, yếu tố chủ động, sáng tạo giữ vai trò quyết định đối với việc hình thành nhân cách xã hội chủ nghĩa là tiền đề bảo đảm sự thành công của công tác giáo dục thế hệ trẻ, những người đảm đương sứ mệnh xây dựng xã hội : Công bằng, dân chủ, văn minh, giàu đẹp.

Phù hợp với tâm lý thanh niên trong trường học, các phương pháp giáo dục sau đây có tầm quan trọng đặc biệt:

-      Các phương pháp tác động đến ý thức học sinh ( nêu gương, kích thích, thuyết phục).

-      Các phương pháp tự quản.


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan