SKKN Địa lí lớp 10: Sự liên hệ cặp phạm trù lượng và chất (định tính và định lượng) trong nghiên cứu địa lí


PHẦN MỞ ĐẦU

          Phạm trù theo nghĩa rộng là phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối quan hệ chung cơ bản nhất của sự vật, hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhận thức nhất định.

Loại file: word - Số trang: 12 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Trong triết học, các mối liên hệ phổ biến giữa các sự vật, hiện tượng được phép duy vật biện chứng khái quát thành các cặp phạm trù cơ bản như cái riêng, cái chung, cái đơn nhất; tất nhiên và ngẫu nhiên; bản chất và hiện tượng; nguyên nhân và kết quả; khả năng và hiện thực; nội dung và hình thức…Chúng được hình thành và phát triển trong quá trình hoạt động nhận thức, hoạt động cải tạo tự nhiên và xã hội. Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật không phải là hệ thống bất biến mà phát triển cùng với sự phát triển của khoa học và thực tiển. Mối quan hệ giữa các phạm trù của các ngành khoa học với các phạm tù của phép biện chứng duy vật là mối quan hệ giữa cái chung với cái riêng. Do vậy, khi nghiên cứu các phạm trù cần liên hệ chúng với nhau. Mỗi khoa học đều có các cặp phạm trù:

Trong địa lí cũng có 6 cặp phạm trù: không gian và thời gian; nội dung và hình thức; cái chung và cái riêng; liên tục và gián đoạn; lượng và chất (định tính và định lượng); nguyên nhân và kết quả. Các cặp phạm trù của địa lí có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và với các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật.

Trong 6 cặp phạm trù nói trên cặp phạm trù định lượng và định tính có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nghiên cứu địa lí. Việc nghiên cứu về định tính và định lượng thành công bước đầu cho phép chúng ta vững tin ở việc áp dụng các phương pháp định lượng trong nghiên cứu địa lí kinh tế xã hội. Khi nắm vững quan điểm phương pháp luận nghiên cứu của địa lí kinh tế xã hội, có định hướng nghiên cứu đúng, biết cách phát hiện vấn đề, thì nhà địa lí có thể vận dụng đúng các phương pháp và phương tiện nghiên cứu hiện đại, nâng cao năng suất và chất lượng  nghiên cứu của mình.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan