SKKN Địa lí lớp 10: nghiên cứu cải tiến kĩ thuật dạy học nhóm trong tiết lên lớp địa lí nhằm tối ưu hoá hiệu quả dạy học địa lí ở nhà trường trung học phổ thông


A.ĐẶT VẤN ĐỀ

  1. Lời nói đầu

1.Đổi mới phương pháp và kĩ thuật dạy học là yêu cầu cấp thiết của các nhà trường THPT hiện nay

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Những năm gần đây do yêu cầu của sự phát triển kinh tế -xã hội, lượng tri thức  khoa học đưa vào chương trình giáo dục phổ thông ngày càng lớn và phức tạp đòi hỏi sự nghiệp phát triển giáo dục-đào tạo ở các nhà trường THPT cần có sự đổi mới không ngừng về phương pháp và kĩ thuật dạy học.

Nhiều chuyên đề về đổi mới phương pháp và kĩ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức và kĩ năng đã được thực hiện một cách khá thường xuyên hàng năm, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của dạy học

Nhiệm vụ quan trọng của các nhà trường và của các nhà giáo hiện nay là không ngừng đổi mới phương pháp và kĩ thuật dạy học để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự phát triển kinh tế -xã hội nói chung và sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ nói riêng. Trước tình hình đó nhiều công trình nghiên cứu khoa học giáo dục được thực hiện, cùng với việc đổi mới trang thiết bị dạy học nhằm không ngừng cập nhật thông tin tri thức cho học sinh và cung cấp cho học sinh lượng thông tin tri thức cập nhật và chính xác nhất

2.Đổi mới phương pháp và kỹ thuật dạy hoc Địa lí trong xu thế đổi mới và hội nhập hiện nay

Trong xu thế chung đó môn Địa lí cũng đã có nhiều chuyển biến đáng kể về: nội dung chương trinh sách giáo khoa, chuẩn kiến thức và kĩ năng, phương pháp và kỹ thuật dạy học Địa lí trong nhà trường THPT và không ngừng cập nhật thông tin tri thức Địa lí cho học sinh, trong xu thế mới lượng thông tin tri thức ngày càng đa dạng và phức tạp việc nắm vững kiễn thức địa lí ở nhà trường ngày càng khó khăn và phức tạp hơn, vì vậy đổi mới phương pháp và kĩ nang dạy học Địa lí ở nhà trường THPT là vấn đề quan trọng và cần thiết


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan