SKKN Địa lí lớp 10: Biện pháp xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy-học địa lí


PHẦN I – MỞ ĐẦU

1/ Tính cấp thiết của đề tài:

Từ thực tiễn của việc đổi mới CT-SGK Địa lí 10, 11 và thực tiễn của việc giảng dạy môn địa lí 10,11 ở trường THPT gần 2 năm vừa qua; đó chính là lí do khiến tôi chọn đề tài này.

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/2/ Tình hình nghiên cứu:

-Trong giảng dạy địa lí PTTH có 4 loại sơ đồ được dùng:

+ Sơ đồ cấu trúc.

+ Sơ đồ quá trình.

+ Sơ đồ địa đồ học.

+ Sơ đồ logic.

-Tuy nhiên giáo viên thường rất ít khi sử dụng chính vì vậy mà khả năng đạt hiệu quả cao trong 1 tiết giảng dạy là rất thấp.

-Việc nghiên cứu và thử nghiệm để đi đến ứng dụng cho tất cả giáo viên địa lí có ý nghĩa lí luận và thực tiễn rất lớn.

3/ Mục đích, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi&giá trị sử dụng của đề tài:

a, Mục đích, đối tượng:

*Mục đích:

-Góp phần nâng cao khả năng xây dựng và sử dụng sơ đồ cho giáo viên.

-Giúp học sinh có khả năng nhận thức kiến thức và tự hoàn thiện kiến thức.

* Đối tượng: giáo viên và học sinh trong giảng dạy và học tập môn địa lí.

b, Nhiệm vụ:

-Nghiên cứu phương pháp xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lí nói chung và địa lí 11 nói riêng.

-Đưa ra những nguyên tắc chung trong xây dựng và sử dụng sơ đồ.

c, Phạm vi:

-Áp dụng cho nhiều bài học địa lí 10, 11 chương trình-Sách giáo khoa phân ban.

-Giới hạn trong việc tạo kĩ năng xây dựng và sử dụng sơ đồ cho giáo viên.

d, Giá trị sử dụng:

-Đề tài có thể ứng dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên để thực hiện phương pháp sơ đồ trong giảng dạy môn địa lí.

-Có thể dùng cho học sinh nghiên cứu để hình thành kĩ năng, phương pháp học tập tốt hơn thông qua sơ đồ.

4/ Phương pháp nghiên cứu:

-Thông qua kinh nghiệm giảng dạy môn địa lí cấp THPT trong nhiều năm và kinh nghiệm qua gần 2 năm thực hiện đổi mới CT-SGK lớp 10, 11 vừa qua.

- Phương pháp thử nghiệm

- Các phương pháp khác có liên quan.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan