SKKN Địa lí 9: Sơ đồ hoá kiến thức thành bảng trong giảng dạy địa lí lớp 9 nhằm giúp học sinh dễ nhớ bài


1:Lý do chọn đề tài

-Xuất phát từ việc đæi mới chương trình và SGKlớp 9 nói chung và môn địa lí lớp 9 nói  riêng

của bậc trung học cơ sở ,do vậy  vấn đề đổi mới phương pháp trong giảng dạy địa lý là một tất yếu theo nội và yêu cầu của SGK

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/-Căn cứ vào hệ  thống  các phương pháp và mục tiêu các phương pháp dạy học mới là phát huy được khả năng tích cực của học sinh trong học tập thông qua các hoạt động học tập cụ thể như :Tự tìm thông tin trên kênh hình ,kênh chữ trong SGK ,kỹ năng quan sát ,kỹ năng đọc bản đồ ,kỹ năng phân tích đánh giá tổng hợp …Cuối cùng học sinh cần đạt được là :Tự tìm nội dung kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết cho mỗi bài học , nhưng vấn đề cơ bản hơn vẫn là rèn luyện tư và duy khả năng sáng tạo , biết tự giải quyết các vấn đề trong nhận thức cũng như áp dụng sau này .

-Căn cứ vào thực tế giảng dạy môn địa lý lớp 9 năm học 2005-2006 tại trường THCS Duy Tân tôi tự thấy có thể sử dụng nhiều hoạt động và  phương pháp dạy học khác nhau .trong đó có phương pháp hệ thống kiến thức thành sơ đồ , áp dụng trong năm học 2006-2007 trong nhiều bài giảng đạt  hiệu quả cao

2: Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm :

-Giới thiệu tầm quan trọng và quy trình sử dụng một số dạng sơ đồ trong giảng dạy địa lý

-Tìm ra được một số biện pháp xây dựng phiếu trong các bài cụ thể .

-Minh hoa khả năng làm việc tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong hoạt động học tập thông qua bảng hệ thống hoá kiến thức.

3:Nội dung chính của sáng kiến kinh nghiệm:

- Thông qua nội kiến thức và yêu cầu của chương trình SGK địa lí 9,tôi đã biên soạn hệ thống sơ đồ các bảng của phần : sự phân hoá lãnh thổ cho từng bài cụ thể , lấy đó làm phương tiện chính cho việc tổ chức  hoạt động  học tập của học sinh trong giờ học .

-Trên cơ sở đó đưa ra một số điều cần thiết cho :

+Xây dựng sơ đồ hệ thống hoá kiến thức .

+Cách xử lý sơ đồ trong quá trình giảng dạy .

+Các sơ đồ cụ thể và nội của phiếu sau khi đã hoàn thành

Phần 2: nội dung của sáng kiến kinh nghiệm

 

1:Các căn cứ để thành lập kế hoạch xây dựng  bảng hệ thống kiến thức

-Bảng hệ thống kiến thức chính là một phương tiện dùng để tìm các nội kiến thức cơ bản , ghi vào theo các yêu cầu cụ thể của các tiêu chí được thể hiện trong đó .

-Xuất phát từ chức năng cụ thể của nội dung từng bảng do vạy trước khi làm bảng hệ thống , cần phải tìm hiểu  kỹ nội dung của bài học , tìm ra được những đơn vị kiến cơ bản có thể hệ thống được . Nắm được nội dung kiến cơ bản và kỹ năng cần thiết để thể hiện thành yêu cầu của bảng hệ thống kiến thức .

-Căn cứ vào phương tiện dạy học cần thiết  hiện có , như : bản đồ ,bảng số liệu , môhình SGK …. Đó chính là những phương tiện quan trọng và cần thiết để giáo viên hướng dẫn học sinh làm việc với bảng hẹ thống .Nếu thiếu các phương tiện dạy học việc hoat động học tập  của học sinh sẽ bị hạn chế hoặc kém hiệu quả .

-Căn cứ vào mức độ học tập và khả năng nhận thức của học sinh để giáo viên định ra yêu cầu của nội dung để thể hiện cho phù hợp .Hoặc có thể không sử dụng bảng

-Sơ đồ hệ thống hoá kiến thức thành bảng thường dùng cho viẹc hoạt động của học sinh trong cả tiết học , hoặc có thể chỉ một mục của tiết học .

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan