SKKN Địa lí 8:đổi mới việc hướng dẫn học sinh khai thác tri thức từ bản đồ địa lí giáo khoa theo hướng tích cực hoá hoạt động học tâp của học sinh ở trường thcs


Việt Nam hiện nay đang nước vào thời kì mở cửa, giao lưu và hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu thoát nhanh khỏi tình trạng nghèo nàn và lạc hậu, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Loại file: word - Số trang: 17 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Do đó giáo dục vốn đã quan trọng nay lại càng quan trọng hơn. Song trên thực tế giáo dục ở nước ta còn nhiều hạn chế so với các nước trong khu vực và trên thế gới, thậm chí còn có nguy cơ bị tụt hậu. Trước bối cảnh  đòi hỏi giáo dục của nước ta phải đổi mới cả về nội  dung và phương pháp giảng dạy.

Đối với việc đổi mới nội dung giáo dục thì từ năm học 2002-203 , chương trình SGK đã được đổi mới trong toàn bộ hệ thống giáo dục phổ thông. Những cuốn SGK Địa lí mới là những công trình khoa học tập thể của các nhà khoa học giáo dục và các chuyên gia sư phạm đầu ngành. Đó là những cuốn sách có sự chọ lọc về nội dung, sự đa dạng về hình thức trình bày, sử dụng nhiều loại kênh hình, nhiều dạng câu hỏi bài tập, nhiều tình huống học tập sát với thực tế…  SGK Địa lí mới đòi hỏi người giáo viên phải tích cực đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn.

Đối với việc đổi mới phương pháp dạy học thì trong Nghị quyết Trung Ương II (hoá VIII tháng 12 năm 1996) đã chỉ rõ: “ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian học tập, tự nghiên cứu cho HS.”

Để thực hiện được mục tiêu trên của cấp học, môn Địa lí cần đạt được những mục tiêu cụ thể về cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho HS, xây dựng thái độ và   tình cảm cho HS. Riêng về mục tiêu rèn luyện kỹ năng chương trình đã nêu rõ:   “ Sử dụng tương đối thành thạo các kỹ năng địa lí trước hết là quan sát, nhận xét, phân tích các đối tượng tự nhiên, kinh tế- xã hội, khả năng đọc và sử dụng bản đồ, khai thác tri thức từ bản đồ…..”


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan