SKKN Địa lí 8: Biện pháp nâng cao hiêu quả công tác “giáo dục tư tưởng , chính trị trong giảng dạy địa lí tự nhiên Việt Nam cho học sinh lớp 8”


Cho đến nay không giáo viên dạy địa lí nào là không thấy sự cần thiết và khả năng giáo dục tư tưởng , chính trị cho học sinh qua môn học địa lí nhất là địa lí lớp 8, nhất là phần địa lí tự nhiên Việt Nam  . Nhiều giáo viên đã cố gắng soạn bài để làm cho bài học của mình có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao và trên thực tế đối với bản thân là giáo viên môn địa lí trực tiếp giảng dạy tôi đã thấy được một số kết quả mà rõ nét nhất là làm cho học sinh thấy được đất nước ta giàu và đẹp .Tuy nhiên việc giáo dục đó còn có nhiều mặt hạn chế hoặc do nội dung còn phiến diện ,chưa thực tế ,hời hợt hoặc do phương pháp giảng dạy còn đơn điệu gò bó. Vì vậy từ thực tế và kinh nghiệm giảng dạy của bản thân và nhiều giáo viên đã bước đầu khẳng định một số vấn đề trong giáo dục tư tưởng ,chính trị qua giảng dạy địa lí lớp 8 phần địa lí tự nhiên Việt Nam nhằm tăng cường một bước tính giáo dục của bộ môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập địa lí.

Để học sinh thêm yêu môn học này , yêu đất nước ta sau này lớn lên với kiến thức , tình yêu đất nước , lòng nhiệt tình của tuổi trẻ sẽ mang hết trí lực , tài lực xây dựng đất nước ta ngày càng to lớn hơn giàu đẹp hơn , sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác căn dặn với suy nghĩ đó tôi đã viết ra kinh nghiệm “ Giáo dục tư tưởng , chính trị trong giảng dạy địa lí tự nhiên Việt Nam  lớp 8” mà tôi đã áp dụng thành công ở trường trung học cơ sở


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan