SKKN Địa lí 7: Kĩ thuật sử dụng và khai thác kênh hình trong sách giáo khoa và sách giáo viên lớp 7 môn địa lí để dạy học phần “thành phần nhân văn của môi trường”.


Thực hiện theo yêu cầu của Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thức 2 khóa III: “Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học và bậc học, nhằm phục vụ cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết của kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khóa 10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa hiện nay đã có nhiều đổi mới về nội dung, cấu trúc và hình thức thể hiện so với sách giáo khoa trước đây.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Việc sử dụng khai thác kênh hình trong quá trình dạy học nói chung và trong dạy học Địa lý nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng. Các thiết bị dạy học (ảnh treo tường, tranh ảnh địa lí, bản đồ, lược đồ ……..) thay thế cho những sự vật, hiện tượng và các quá trình xãy ra trong thực tiễn mà giáo viên và học sinh không thể tiếp cận trực tiếp được. Sử dụng thiết bị dạy học trong quá trình dạy học có khả năng hình thành hiệu quả những tri thức cơ bản và vận dụng chúng vào việc lĩnh hội kiến thức mới, giáo viên có điều kiện để sử dụng các phương pháp dạy học và hình thức dạy học đa dạng, hiệu quả nâng cao công tác tự lập của học sinh trong học tập.

Trong dạy học Địa lí, kênh hình có chức năng vừa là phương tiện trực quan vừa là nguồn tri thức Địa lí quan trọng đối với học sinh. Kênh hình được hiểu không chỉ ở trong sách giáo khoa mà còn bao gồm các bản đồ, sơ đồ, mô hình, tranh ảnh địa lí, các videoclip …… liên quan đến bài học, hổ trợ cho quá trình dạy học đạt hiệu quả cao. Vì vậy, sử dụng và khai thác kênh hình trong dạy Địa lí có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình hình thành kiến thức và kỹ năng Địa lý cho học sinh.

Để góp phần giúp học sinh thuận lợi trong việc tiếp thu bài học, trong quá trình trực tiếp giảng dạy môn Địa Lý lớp 7 tôi đã đưa ra sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng và khai thác kênh hình trong sách giáo khoa và sách giáo viên lớp 7 môn Địa lí để dạy học phầnThành phần nhân văn của môi trường”, Nhằm mục đích giới thiệu vai trò kênh hình và cách hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ kênh hình trong sách giáo khoa, sách giáo viên lớp 7 nói chung và trong dạy học phần “ Thành phần nhân văn của môi trường” nói riêng.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan