SKKN Địa lí 12: Biện pháp rèn luyện kĩ năng học và khai thác kiến thức địa lí trên bản đồ ở trường thpt cho học sinh


A. ĐẶT VẤN ĐỀ

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN.

Địa lý là ngành khoa học có phạm trù rộng lớn và mang tính ứng dụng. Học tập và giảng dạy và nghiên cứu Địa lí đòi hỏi có những kĩ năng nhất định. Trong số các kĩ năng Địa lí, có những kĩ năng cơ bản được vận dụng phổ biến trong học tập và nghiên cứu Địa lí. Những kĩ năng này được trang bị và rèn luyện ngay trong quá trình học tập Địa lí ở nhà Trường phổ thông nhằm giúp người học dễ dàng tiếp thu kiến thức, hiểu biết sâu sắc, nâng cao trình độ tư duy, khả năng thực hành Địa lí và phục vụ cho các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi đối với những lớp cuối cấp.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Tuy nhiên việc rèn luyện kĩ năng Địa lí trong quá trình giảng dạy trong nhà trường không phải là sự tóm tắt nội dung tri thức của khoa học Địa lí. Ngoài những tri thức Địa lí mà môn học này còn bao gồm nhiều trí thức khác giúp việc học tập, nâng cao hiểu biết thêm về những kiến thức tự nhiên, KT – XH và những kĩ năng về bản đồ mà không một môn học nào đề cập tới.

Rèn luyện kĩ năng học và khai thác bản đồ không những giúp cho học sinh lĩnh hội được kiến thức Địa lí một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng và ghi nhớ lâu bền mà còn là một phương tiện đặc biệt quan trọng để phát triển năng lực tư duy nói chung và năng lực tư duy Địa lí nói riêng. Trong khi tập sử dụng bản đồ, học sinh phải luôn luôn quan sát, tưởng tượng, phân tích, đối chiếu, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá, xác lập các mối liên hệ Địa lí tư duy của các em luôn luôn hoạt động và phát triển.

Vậy rèn luyện kĩ năng học và khai thác bản đồ cho học sinh không phải ngày một, ngày hai mà cả một quá trình lâu dài, phức tạp, liên tục từ lớp này qua lớp khác, đòi hỏi nhiều công sức và sự phố hợp chặt chẽ giữa các lớp nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là biết sử dụng bản đồ như là một nguồn cung cấp kiến thức mới ở Trường phổ thông.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan