SKKN Địa lí 11: Giáo dục môi trường qua môn địa lí lớp 11


Để bảo vệ môi trường, cái nôi sinh thành của mỡnh, con người đó thực hiện nhiều biện phỏp khỏc nhau, trong đó có biện pháp giáo dục môi trường (GDMT ). GDMT đựơc xem là một biện phỏp cú hiệu quả cao, bởi vỡ nú giỳp con người có được biện pháp đúng đắn trong việc khai thác, sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên và có ý thức trong việc thực hiện cỏc nhiệm vụ bảo vệ mụi trường.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Hiện nay, việc giáo dục môi trường qua giảng dạy trong các trường học, nhất là các trường THPT có ý nghĩa và chiếm vị trớ đặc biệt. Nhà trường là nơi đào tạo thế hệ trẻ, những người chủ tương lai đất nước, những người sẽ thực hiện khai thác, sử dụng, cải tạo và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên (TNTN) và môi trường đất nước mỡnh. Nếu họ cú nhận thức đầy đủ các vấn đề về môi trường, thỡ khi ra đời, dù bất cứ lĩnh vực nào, hoạt động nào họ đều có thể thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường một cách có hiệu quả.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan