SKKN công nghệ lớp 11: sử dụng máy vi tính giảng dạy “các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên ô tô”


Đất nước chúng ta đã và đang trên con đường phát triển, từng bước đổi mới, áp dụng khoa học-kỹ thuật-công nghệ hiện đại vào trong mọi lĩnh vực của đời sống và sản xuất để thực hiện công cuộc “công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Vì vậy, công việc đào tạo ra nguồn nhân lực có tri thức và phẩm chất đạo đức, đang là mục tiêu hàng đầu của ngành giáo dục nước ta hiện nay.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Cùng với mục tiêu chung của ngành giáo dục, mục tiêu của giáo dục cấp THPT đó là: “Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản; phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên bậc học cao hơn hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Luật giáo dục đã quy định : “Giáo dục THPT nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục THCS, hoàn thiện học vấn phổ thông có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện lựa chọn hướng phát triển và phát huy năng lực cá nhân, tiếp tục học Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động”. Môn Công nghệ 11 được Bộ giáo dục và Đào tạo biên soạn trên tinh thần đổi mới, đảm bảo tính phổ thông, cơ bản, hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Cùng với các môn học khác trong nhà trường phổ thông, môn Công nghệ góp phần quan trọng vào việc tạo nền tảng ban đầu để đào tạo con người phát triển toàn diện.

Trong thực tế, động cơ đốt trong(ĐCĐT) có vai trò rất quan trọng trong đời sống sản xuất của con người, ĐCĐT được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực như: Nông nghiệp, Công nghiệp, Ngư nghiệp, Giao thông vận tải, Quân sự…

Đối với học sinh phổ thông, dù sau này các em có lựa chọn nghề nghiệp nào đi chăng nữa thì những hiểu biết về ĐCĐT nói chung cũng như những ứng dụng của ĐCĐT vào thực tế nói riêng vẫn luôn gắn liền với đời sống thực tiễn của họ. Chính vì vậy việc nắm vững kiến thức về ĐCĐT là một vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các em tự tin hơn khi bước vào một xã hội công nghiệp hóa.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan