SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý 11 THPT [HAY]: Phát triển tư duy của học sinh thông qua tiết giải bài tập


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý 11 THPT [HAY]: Phát triển tư duy của học sinh thông qua tiết giải bài tập

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lý THPT(SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Vật lý THPT (NCKHSPUD Vật lý THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Vật lý THPT, Nghiên cứu tự học môn Vật lý , Viết Tiểu luận Vật lý (Tiểu luận Vật lý ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Vật lý . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Tailieu.Bantintuvan.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vật lý in luôn, đề tài NCKHSPUD Vật lý in được luôn … )

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Phần một: Mở đầu

 

1. Lý do chọn đề tài

- Vật lý học là môn khoa học tự nhiên, nghiên cứu những quy luật đơn giản đơn giản nhất và tổng quát nhất của các hiện tượng tự nhiên, nghiên cứu tính chất và cấu trúc của vật chất và những định luật về sự vận động của vật chất và cao hơn nữa là những thuyết Vật lý để giải thích các hiện tượng tự nhiên .

- Trong quá trình học, học sinh không những chỉ dừng lại ở mức độ lĩnh hội tri thức mới trong bài học lý thuyết mà còn biết vận dụng những tri thức đó vào  việc giải một số bài tập nhằm củng cố lại một số kiến thức đã học, phát triển tư duy logic, tổng hợp và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo trong quá trình làm bài tập. Vì vậy các biện pháp “Phát triển tư duy của học sinh thông qua tiết giải bài tập” là rất cần thiết.

2. Mục đích nghiên cứu

Dựa trên cơ sở lý thuyết mà các em đã học, thông qua tiết giải bài tập sẽ giúp các em hiểu sâu và nắm vững lý thuyết, có kỹ năng, kỹ xảo làm bài tập, từ đó tìm ra các biện pháp phát triển tư duy của học sinh thông qua tiết giải bài tập Vật lý.

3. Đối tượng – phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng: Học sinh lớp 11.

- Phạm vi nghiên cứu: Bài tập về từ trường.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

Tìm ra các biện pháp phát triển tư duy của học sinh thông qua tiết giải bài tập Vật lý.

5. Các phương pháp nghiên cứu chính

- Dùng phương pháp phân tích, phỏng vấn và thông qua tiết giải bài tập Vật lý cụ thể.

- Xuất pháp từ yêu cầu của sách giáo khoa, từ hệ thống bài tập yêu cầu đối với các học sinh chúng ta cần phải hướng dẫn học sinh vận dụng lý thuyết để giải đáp bài tập một cách thuần thục.

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan