Sáng kiến kinh nghiệm Toán 9 in luôn: Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng CNTT vào giảng dạy bộ môn Toán lớp 9.


Sáng kiến kinh nghiệm Toán 9 in luôn: Sáng kiến kinh nghiệm  -  Ứng dụng CNTT vào giảng dạy bộ môn Toán  lớp 9.

Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Viết tiểu luận PPGD Toán 9, Tham khảo dạy và học toán 9

SKKN Toán 9, NCKHSPUD Toán 9

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Sáng kiến kinh nghiệm Toán 9 in luôn: Sáng kiến kinh nghiệm  -  Ứng dụng CNTT vào giảng dạy bộ môn Toán  lớp 9.

Bộ môn toán trong nhà trường THCS đặc biệt là chương trình toán 9 có nhiệm vụ chuẩn bị cho học  sinh những  kiến  thức , kĩ năng cơ bản nhất, những phương pháp tư duy cần thiết để hoàn chỉnh bậc học. Muốn đạt được điều đó đòi hỏi người học phải tích cực , sáng tạo bởi: “Tích cực hoá hoạt động của học sinh, khơi dậy năng lực tự học của học sinh.Nhằm hình thành cho học sinh tư duy tích cực, độc lập sáng tạo, nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn tác động đến tình cảm, đem lại niềm tin hứng thú cho học sinh”. Để đạt được điều đó đòi hỏi người giáo viên phải thể hiện rõ phương pháp dạy học mới. Phương pháp của người thầy rất quan trọng, có tác dụng kích thích sự hứng thú học tập toán, khơi dạy và phát huy năng lực hoạt động nhận thức độc lập, năng lực tự học của học sinh.

Năm  học  xxx-xx  là  năm  học  với  chủ  đề: Tiếp  tục  nâng  cao chất  lượng  dạy  học, mỗi  giáo  viên  thực  hiện  một  đổi  mới  trong phương  pháp dạy  học  theo  hướng  xây  dựng  môi  trường  sư phạm thân  thiện , bồi  dưỡng  tình  cảm , hứng  thú, tinh  thần  chủ  động, thái  độ  tích cực  trong  học  tập  của  học  sinh, coi  trọng  thực hành, rèn  luyên  năng  lực  tự  học,  tự  nghiên  cứu  của  học  sinh. 


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan