Sáng kiến kinh nghiệm Toán 3: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 3 GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH


Sáng kiến kinh nghiệm Toán 3: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 3 GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH

 Với tất cả các môn học ở bậc Tiểu học nói chung, môn toán nói riêng là một trong những môn học chính, nó góp phần quan trọng và cần thiết cho học sinh. Chính vì thế mà thời lượng được bố trí trong thời khóa biểu học tập của học sinh chiếm tỉ lệ cao. Uớc mơ của những người làm công tác giáo dục, giảng dạy, của gia đình và xã hội làm sao cho con em mình được có một trình độ kiến thức đúng, phù hợp cho từng lứa tuổi .

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Sáng kiến kinh nghiệm Toán 3: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 3 GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH

PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ

I. Lý do chọn đề tài

          Trong xã hội nước ta hiện nay, vấn đề giáo dục là quốc sách hàng đầu. Bỡi lẽ, giáo dục là nền móng của đất nước. Về mặt kiến thức mà nói nó là dụng cụ cho con người trang bị buớc vào cuộc sống .

Chúng ta sống trong một thế kỉ của thời đại bùng nổ thông tin, trong xu thế toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức có ý nghĩa quyết định đối với đất nước. Điều đó góp phần vào việc giáo dục đào tạo  cho một lớp người phát triển toàn diện, có đầy đủ phẩm chất trí thức, đạo đức, năng động sáng tạo… góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp. Vì vậy vấn đề này được xác định ngay từ bậc Tiểu học. Đối với bậc học này là cơ sở ban đầu giúp các em những kĩ năng, kĩ xảo, có thói quen trong học tập, cũng như trong mọi lĩnh vực khác giúp các em từng bước hướùng cho tương lai. Vì vậy mà luật phổ cập giáo dục Tiểu học xem phổ cập giáo dục là nền tảng cho thế hệ mai sau. Với tất cả các môn học ở bậc Tiểu học nói chung, môn toán nói riêng là một trong những môn học chính, nó góp phần quan trọng và cần thiết cho học sinh. Chính vì thế mà thời lượng được bố trí trong thời khóa biểu học tập của học sinh chiếm tỉ lệ cao. Uớc mơ của những người làm công tác giáo dục, giảng dạy, của gia đình và xã hội làm sao cho con em mình được có một trình độ kiến thức đúng, phù hợp cho từng lứa tuổi .


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan