Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh 11: Việc sử dụng các video clip và hình ảnh động miêu tả các nguồn năng lượng và cách phát âm vào bài dạy “Sources of energy ” có nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 11 ở trường THPT XXX không ?


Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh 11: Việc sử dụng các video clip và hình ảnh động miêu tả  các nguồn năng lượng và cách phát âm vào bài dạy “Sources of  energy  ” có nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 11 ở trường THPT XXX không ?

 

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Tóm tắt đề tài

Ứng dụng CNTT là một yêu cầu quan trọng của đổi mới PPDH. Trường THPT XXX cũng như các trường khác cần quan tâm đến việc ứng dụng CNTT vào dạy học tất cả các bộ môn trong đó có môn Tiếng Anh. Việc sử dụng các giáo án điện tử  để chứng minh rất trực quan sinh động. Nhưng đối với bài dạy “ Sources of  energy “ học ở lớp 11 rất trừu tượng không có video clip chứng minh cho nên học sinh học rất khó hiểu, khó nhớ từ và cách phát âm . Tôi chọn giải pháp là sử dụng giáo án điện tử có sử dụng một số  video clip và hình ảnh động để trình bày về các nguồn năng lượng và học sinh có thể trực tiếp nghe được cách nói của người bản xứ . Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm tương đương của cùng một lớp 11 của trường THPT XXX. Nhóm thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế dạy bài “Sources of  energy ”. Kết quả cho thấy tác động đã ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: nhóm thực nghiệm đã đạt được kết quả học tập cao hơn so với nhóm đối chứng. Điểm của bài kiểm tra đầu của nhóm thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,0 Điểm bài kiểm tra đầu của nhóm đối chứng là 8,3 Kết quả kiểm tra T- test cho thấy p< 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Điều đó chứng minh sử dụng các hiệu ứng của  các video clip và hình ảnh động miêu tả  các nguồn năng lượng và cách phát âm nâng cao kết quả học tập của bài “  Sources of  energy ” cho học sinh lớp 11 trường THPT XXX

Giới thiệu

Trong SGK các hình ảnh tĩnh kém sinh động . Công nghệ tiên tiến của máy vi tính và máy  chiếu đã tạo ra những hình ảnh sinh động góp phần nâng cao chất lượng công cụ thiết bị đồ dùng dạy học trong nhà trường

Qua việc dạy nhóm dự giờ khảo sát trước tác động tôi thấy chỉ sử dụng các phiên bản tranh ảnh trong SGK treo lên cho học sinh quan sát . Tôi  đã cố gắng đưa ra hệ thống câu hỏi gợi mở dẫn dắt cho học sinh hiểu vấn đề. Học sinh tích cực suy nghĩ trả lời câu hỏi của giáo viên phát hiện và giải quyết vấn đề. Kết quả là học  sinh tương đối hiểu bài nhưng chưa nhớ kỹ được các từ mới và cách phát âm một số từ thuộc lĩnh vực năng lượng.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan