Sáng kiến kinh nghiệm Quản lý GD Biện pháp quản lý ôn tập thi THPT QG ở trường THPT XXX huyện XXX, tỉnh YYY


Sáng kiến kinh nghiệm Quản lý GD Biện pháp quản lý ôn tập thi THPT QG ở trường THPT XXX huyện XXX, tỉnh YYY

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Sáng kiến kinh nghiệm Quản lý GD Biện pháp quản lý ôn tập thi THPT QG ở trường THPT XXX huyện XXX, tỉnh YYY

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

          Ngày nay, khi nhân loại bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học và công nghệ, thế kỷ của trí tuệ và cạnh tranh thị trường, thế kỷ của sự bùng nổ thông tin và xu thế toàn cầu hóa đã đặt ra những yêu cầu to lớn, cấp bách về nguồn lực, đặc biệt là chất lượng nguồn lực con người. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Trên cơ sở khẳng định tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, Đảng và Nhà nước ta luôn coi “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển”.

          Giáo dục phổ thông là nền tảng cơ bản của hệ thống giáo dục quốc dân mà trong đó giáo dục Trung học phổ thông (THPT) sẽ là cơ sở đem đến chất lượng cho cả hệ thống giáo dục. Mục tiêu của giáo dục THPT là nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của Giáo dục trung học cơ sở, hoàn thành học vấn phổ thông để học nghề, tìm kiếm việc làm, tham gia vào cuộc sống lao động, hoặc để tiếp tục học lên Cao đẳng – Đại học. Đó là mục tiêu rất thiết thực mà mỗi học sinh đều mong muốn đạt được sau những năm dài học tập bằng cuộc thử sức qua kỳ thi THPT QG lớp 12.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan