Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: “Một số vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả các biện pháp quản lý giáo dục sức khoẻ thể chất cho học sinh ở Trường trung học phổ thông Xxx”


Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: “Một số vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả các biện pháp quản lý giáo dục sức khoẻ thể chất cho học sinh ở Trường trung học phổ thông Xxx” 

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..

Loại file: word - Số trang: 35 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: “Một số vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả các biện pháp quản lý giáo dục sức khoẻ thể chất cho học sinh ở Trường trung học phổ thông Xxx” 

1. Lý do chọn đề tài

          “Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc“. Để thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoá (CNH-HĐH) đất nước Việt Nam thì nguồn nhân lực dồi dào, sung sức, khoẻ mạnh cả về thể chất, tinh thần, và trí tuệ là vô cùng cần thiết. Vấn đề này đã được Đảng và nhà nước ta khẳng định từ rất sớm trong các Chỉ thị, Nghị quyết trong đó đòi hỏi con người Việt Nam “Phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, trong sáng về đạo đức, phong phú về tinh thần“.

          Nghị quyết Trung Ương II khoá VIII của Đảng về Giáo dục, Đào tạo và khoa học công nghệ cũng đã được khẳng định: “Muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh không chỉ có con người phát triển về trí tuệ, trong sáng về đạo đức, lối sống mà còn phải là con người cường tráng về thể chất. Chăm lo cho con người về thể chất là trách nhiệm của toàn xã hội, của tất cả các cấp, các ngành, các đoàn thể trong đó có Giáo dục – Đào tạo, Y tế và Thể dục thể thao“.

          Giáo dục thể chất và thể thao học đường – Giáo dục sức khoẻ thể chất (GDSKTC) thực sự có vị trí quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu nói trên nhằm góp phần đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện, hoàn thiện về nhân cách, trí tuệ và thể chất để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giữ vững và tăng cường an ninh quốc phòng.

          Cấp trung học phổ thông (THPT) là một trong những cấp học cuối cùng trong hệ thống giáo dục phổ thông. Trong cấp học này tập trung những học sinh tuổi từ 16 đến 18 tuổi, đây là lứa tuổi đang phát triển sung mãn nhất về thể lực và là lứa tuổi tiền đề để các em chuẩn bị bước vào đời, tham gia đầy đủ các hoạt động của xã hội, đây là lứa tuổi theo Luật quy định, được gọi là tuổi vị thành niên. Vì vậy, GDSKTC cho học sinh ở giai đoạn này là nhằm củng cố kiến thức và tạo những tiền đề vững chắc cho việc rèn luyện sức khoẻ thể chất của các em sau này.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan