Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 10-THPT: Phương pháp dạy học tích cực hóa hoạt động của học sinh lớp 10 THPT trong giờ dạy Ngữ văn


Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 10-THPT: Phương pháp dạy học tích cực hóa hoạt động của học sinh lớp 10 THPT trong giờ dạy Ngữ văn

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ

A. LÝ DO  VỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:

Dạy học ngữ văn là hoạt động sáng tạo của  giáo viên và học sinh với định hướng tích hợp ba phân môn: Đọc văn, làm văn và Tiếng Việt. Bài dạy không còn là những đề cương để giáo viên thuyết  giảng đơn thuần mà là một quy trình hoạt động của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Vì vậy nội dung của một giáo án không chỉ có phần nội dung thông tin mà quan trọng hơn là những hoạt động của học sinh để chiếm lĩnh các thông tin đó.

Có nhiều phương pháp dạy học được nêu ra nhằm  phát huy đầy đủ tinh thần sáng tạo, chủ động trong giảng dạy và học tập. Đứng trước một bài dạy khó mỗi GV chúng tôi đều trăn trở làm thế nào để thu hút học sinh, để HS hiểu và cảm nhận được cái hay, cái đẹp của tác phẩm.

1. Quán triệt mục tiêu giáo dục

Chương trình và SGK của giáo dục phổ thông phải là sự thể hiện cụ thể của mục tiêu giáo dục qui định trong Luật  giáo dục với những phẩm chất và năng lực được hình thành và phát triển trên nền tảng kiến thức, kỹ năng chắc chắn với mức độ phù hợp với đối tượng ở từng cấp học, bậc học. Làm được như vậy thì chương trình và SGK mới đóng góp một cách hiệu quả vào quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực của đất nước trong những  thập kỷ đầu thế kỷ XXI. Với yêu cầu xây dựng mục tiêu đã nêu, chương trình và SGK phải quan tâm đúng mức đến ” dạy chữ” và “dạy người”, định hướng nghề nghiệp cho người học  trong hoàn cảnh mới của xã hội Việt Nam
hiện đại.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan