Sáng kiến kinh nghiệm dạy Lịch sử lớp 6 : Phương pháp dạy học lịch sử qua kênh hình cho học sinh lớp 6


Sáng kiến kinh nghiệm dạy Lịch sử lớp 6 : Phương pháp dạy học lịch sử qua kênh hình cho học sinh lớp 6

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 6, viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6, Viết tiểu luận PPGD lịch sử 6.

Loại file: word - Số trang: 35 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Qua nhiều năm giảng dạy môn lịch sử lớp 6 ở trường THCS, đặc biệt là từ khi thực hiện thay sách giáo khoa và đổi mới phương pháp dạy học, tôi nhận thấy đây là một vấn đề bổ ích về lí luận cũng như thực tiễn. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao chất lượng bộ môn, bởi vì đối tượng là học sinh lớp 6  thì về mặt thể chất cũng như tinh thần, sự nhận thức ,năng lực tư duy của các em vẫn còn nhiều han chế so với các em ở khối trên. Vì thế người giáo viên cần phải khơi dậy tính tích cực, sự chủ động trong học tập cũng như các hoạt động khác không những làm cho các em thu nhận được một lượng tri thức tốt nhất cho bản thân mà còn là cơ sở vững chắc để các em bước vào lớp 7 ,8, 9, đó là các khối lớp  mà các em sẽ phải có năng lực tư duy và ý thức tự tìm hiểu cao hơn.

Chúng ta đều biết rằng việc dạy học được tiến hành trong một quá trình thống nhất gồm hai khâu có tác dụng tương hỗ nhau: giảng dạy và học tập . Cả việc giảng dạy và học tập đều là một quá trình nhận thức, tuân theo những quy luật nhận thức. Nhận thức trong dạy học được thể hiện trong hoạt động của giáo viên và học sinh đối với việc truyền thụ và tiếp thu một nội dung khoa học được quy định trong chương trình với những phương pháp dạy học thích hợp, những phương tiện hình thức cần thiết để đạt được kết quả nhất định đã đề ra.

Trong chương trình đổi mới sách giáo khoa nói chung, trong đó môn lịch sử lớp 6 ở trường THCS cũng có những thay đổi nhất định. Đây là môn học mà các tri thức, kỹ năng của nó đều gắn chặt với sự kiện và chất liệu của cuộc sống trong quá khứ. Đó là những sự kiện lịch sử về sự hình thành, phát triển và suy vong của mỗi một dân tộc, một quốc gia, một khu vực hay toàn thế giới về mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá. Môn học nhằm giáo dục cho học sinh nắm được, hiểu được các tri thức lịch sử nói chung và lịch sử dân tộc Việt Nam nói riêng. Từ đó góp phần hình thành những phẩm chất, nhân cách của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay phù hợp với xu thế phát triển tiến bộ của thời đại. Vì vậy, để phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ dạy lịch sử lớp 6 ở trường THCS, người giáo viên cần tổ chức hướng dẫn học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức qua thực hành, quan sát, tìm hiểu, nhận xét và rút ra kiến thức về lịch sử qua các kênh hình trong sách giáo khoa.    


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan