Nghiệp vụ công tác đảng: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng


Nghiệp vụ công tác đảng: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/1.2. Vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

a) Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng

- Xét trong hệ thống tổ chức cơ sở của Đảng thì tổ chức cơ sở đảng là tổ chức đảng nhỏ nhất, số lượng nhiều nhất và gắn liền với các tổ chức hành chính, kinh tế ở cơ sở. Vì vây, tổ chức cơ sở đảng là “nền tảng”, là “gốc rễ” của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng” và “…chi bộ là nền tảng của Đảng, của cách mạng ở xã…”. “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh” và “các chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”.

- Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt của đời sống xã hội, tổ chức cơ sở đảng vừa là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời cũng là nơi góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó, liên hệ mật thiết với nhân dân. Trong mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, vai trò của tổ chức cơ sở đảng là những “sợi dây chuyền” trực tiếp nối liền Đảng với nhân dân. Nói về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Tác dụng của Chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan