Nghiệp vụ công tác đảng: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở


Nghiệp vụ công tác đảng: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/I. Quan niệm phương thức lãnh đạo của đảng

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

1/ Khi chưa giành chính quyền: Nhiệm vụ trọng tâm của đảng là tuyên truyền vận động và lãnh dạo giai cấp CN nhân dân lao động tiến hành các mạng giành chính quyền. Trong thời kỳ này, tập trung vào 1 số lĩnh vực như chính trị, quân sự, ngoại giao … lãnh đạo quần chúng các lực lượng cách mạng do đảng lập ra để đấu tranh giành chính quyền. Hoạt động chủ yếu bí mật, bán công khai

2/ Khi giành được chính quyền: trở thành đảng cầm quyền, đảng chịu trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc về cuộc sống, tinh thần của nhân dân. Đảng lãnh đạo tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội các tổ chức trong hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, kinh tế, nghề nghiệp, lãnh đạo toàn xã hội trong đó sự lãnh đạo của đảng với nhà nước giữ vị trí rất quan trọng.

Để lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị các lĩnh vực đời sống xã hội đạt kết quả tốt thì hai vấn đề quan trọng đamhr phải quan tâm là xác định đúng nội dung lãnh đạo và phương thức lãnh đạo đúng đắn thích hợp.

Vấn đề “phương thức lãnh đạo của Đảng”


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan