NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG GDCD Đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT


 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG GDCD

Đề tài:

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT 

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/ 

Tóm tắt đề tài

        Hiện nay công nghệ thông tin (CNTT) đang phát triển nhanh chưa từng có, những ứng dụng của nó đã mang đến những biến đổi to lớn có tính cách mạng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục – đào tạo (GD-ĐT). Chính vì vậy, việc ứng dụng CNTT vào GD-ĐT đã trở thành nhiệm vụ ưu tiên phát triển hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Những thành tựu của CNTT hiện nay được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực khoa học, đời sống và xã hội. Các nhà sư phạm đã nhận thấy rằng việc ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học đã đem lại những hiệu quả rõ rệt mà phương pháp dạy học truyền thống không thể có được.

         Trên thực tế, Việt Nam đang phấn đấu tiến đến xây dựng một nền kinh tế tri thức, trong đó nền kinh tế tri thức đòi hỏi nền giáo dục phải là nền giáo dục tiên tiến. Cùng với xu hướng phát triển chung của thế giới, nền giáo dục của nước nhà đã và đang chuyển dần theo phương hướng từ trang bị cho học sinh kiến thức sang bồi dưỡng cho họ năng lực mà trước hết là năng lực tư duy sáng tạo. Cần phải xây dựng một hệ thống phương pháp dạy học mới nhằm phát huy được tính tích cực, tự chủ của người học để đào tạo ra những con người  có khả năng sáng tạo. Do đó, việc đổi mới cả về nội dung và phương pháp dạy học hiện nay đang là vấn dề mang tính thời sự.

         Nghị quyết TW 2 khóa VIII của BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp GD-ĐT, khắc phục lối truyền thụ một chiều và rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến, phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học…”.

Mục tiêu nhiệm vụ của những năm học tới đây được Bộ GD-ĐT xác định là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lí giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học, được ghi rõ trong Chỉ thị số 22/2005/CT- BGD& ĐT về nhiệm vụ của toàn ngành như sau: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học; tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động của nhà trường, nhất là ứng dụng trong giảng dạy và học tập…”.

         Để đảm bảo cho việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học thành công thì không chỉ bó hẹp trong phạm vi hoạt động của giáo viên và học sinh trong các giờ lên lớp mà còn phải đổi mới và sử dụng các thiết bị hiện đại hỗ trợ cho quá trình dạy học. Đó là một trong những phương pháp giáo dục đã và đang được nhiều quốc gia, trong đó có nước ta chú ý đến, đó là sử dụng CNTT nói chung và cụ thể là máy vi tính cùng các phần mềm dạy học nói riêng như là một phương tiện hỗ trợ cho quá trình dạy học.

         Chương trình môn GDCD ở trường THPT – là một bộ môn khoa học xã hội, bao gồm kiến thức của nhiều bộ môn khoa học chuyên ngành khác nhau: Triết học, Kinh tế chính trị học, CNXH khoa học, Đạo đức học, Pháp luật học… những kiến thức này trực tiếp hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức, lí tưởng cho học sinh. Với đặc thù tri thức như vậy cho nên các hình thức tổ chức và hệ thống các phương pháp dạy học bộ môn GDCD cũng rất đa dạng và mang những nét đặc thù so với các môn học khác ở trường THPT.

       Tuy nhiên, chất lượng môn học GDCD chưa đạt được kết quả như mong muốn, đặc biệt là phương pháp giảng dạy chưa theo kịp xu thế đổi mới của xã hội, của ngành GD-ĐT, chưa xứng đáng với vị trí chiến lược trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

        Ứng dụng phần mềm tin học, sử dụng thiết bị dạy học hiện đại là yêu cầu, đòi hỏi cao đối với mỗi giáo viên nhằm nâng cao chất lượng môn học GDCD. Nhưng ứng dụng CNTT trong dạy học phải đa dạng, phù hợp, mang tính khoa học cao mới có chất lượng, sản phẩm tốt hơn được. Từ thực tế phần mềm tin học khi ứng dụng vào giảng dạy, người học thấy hào hứng hơn, có tính khoa học hơn, từ đó có thái độ học tập tốt hơn.

        Từ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng CNTT trong dạy học môn GDCD  nhằm nâng cao chất lượng môn học, nên tôi chọn đề tài: Ứng dụng CNTT trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT”.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan